HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen toch lid kunnen worden van een sportclub, of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen;
 • kinderen van 0 t/m 17 jaar, die in gezinnen leven met een laag inkomen, komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland;
 • contributie voor de sportvereniging en eventuele sportattributen worden tot een bedrag van maximaal € 225,- per kind per jaar vergoed;
 • contributie voor een culturele activiteit en eventuele attributen worden tot een bedrag van maximaal € 425,- per kind per jaar vergoed;
 • het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
 • het Jeugdfonds Sport & Cultuur N-H keert uit, ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% (richtlijn) van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sport- of cultuurbeoefening ontbreken;
 • ieder jaar moet opnieuw een aanvraag worden gedaan.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • een aanvraag moet worden gedaan door een intermediair; dit kan bijv. een leraar, jeugdhulpverlener, arts of buurtwerker zijn;
 • voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het aanvragen van ondersteuning kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, bereikbaar via telefoonnummer (035) 760 07 68 of per e-mail: info@cjgweesp.nl;
 • u bespreekt met uw intermediair wat de wensen en mogelijkheden zijn van/voor uw kind(eren);
 • de intermediair doet de aanvraag voor uw kind(eren) bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Heeft u nog vragen?

Coördinator Arianne Niks van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan u verder helpen! Haar mailadres is noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl. Zij is telefonisch te bereiken via 06-2007 4161.

Blijft u het Jeugdfonds Sport & Cultuur ook volgen via Facebook en Twitter.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken