HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Jeugdhulp

Jeugdhulp

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • de gemeente biedt hulp, zorg en ondersteuning aan jeugdigen en ouders die dit nodig hebben;
 • dit kan bijvoorbeeld als er problemen zijn met opgroeien of opvoeden die u niet zelf kunt oplossen en waarbij het consultatiebureau en/of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) u ook niet verder kan helpen;
 • jeugdhulp is er voor kinderen met een (licht) verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid);
 • jeugdhulp is er ook voor kinderen met een psychiatrische aandoening (zoals autisme, ADHD of depressie);
 • hebt u een kind waarvoor u hulp, zorg of ondersteuning nodig hebt? Dan meldt u dit bij de gemeente; de gemeente bekijkt samen met u welke vorm van jeugdhulp nodig is.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • de gemeente kan uw kind of u, als ouder, verschillende soorten hulp geven: dit kan algemene hulp zijn, die u direct kunt krijgen; dit kan ook specifieke hulp zijn, waarvoor u eerst een aanvraag moet doen;
 • de gemeente beslist of u de specifieke hulp  nodig hebt; u ontvangt binnen 8 weken bericht hierover;
 • in bepaalde gevallen kunt u een persoonsgebonden budget krijgen. U kunt de specifieke hulp dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • u meldt uw hulpvraag bij de gemeente;
 • u geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt;
 • u voert een gesprek met de deskundigen van de gemeente over de situatie van uw kind;
 • u geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Hulpvraag stellen

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 • Jeugdhulp wordt betaald door de gemeente. U betaalt geen eigen bijdrage.
 • Jeugdhulp wordt alleen betaald als dit door de jeugdconsulent is toegekend. U ontvangt hiervan een bevestiging in een brief (beschikking).
 • Als u jeugdhulp wilt ontvangen van een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft, kan dit onder bepaalde voorwaarden via een persoonsgebonden budget (PGB) worden betaald. De jeugdconsulent kan u hier in het gesprek meer over vertellen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken