HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kabels en leidingen leggen in openbare grond

Kabels en leidingen leggen in openbare grond

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • om graafschade te voorkomen voor ondergrondse werken in openbaar gebied moet u altijd een zogenaamde graafmelding doen bij het Kadaster;
  • het Kadaster houdt bij waar welke kabels en leidingen zijn neergelegd;
  • dit is wettelijk verplicht ook voor particulieren.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De informatie uit het Kadaster vraagt u op door een graafmelding te doen via Klic-online. U kunt de graafmelding alleen doen als u zich elektronisch bij het Kadaster hebt aangemeld via de website van het Kadaster. Doe de melding uiterlijk 20 werkdagen voor de aanvang van de graafwerkzaamheden.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor het verlenen van een vergunning of instemming worden leges geheven.

Voor het in originele staat terugbrengen en onderhouden van de opengebroken verharding (open of gesloten) wordt precario geheven volgens het A-tarief van de Straatwerktarieven Noord-Holland.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:

Openingstijden

Afspraak maken