HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kentekenwijziging doorgeven gehandicapte bewoners

Kentekenwijziging doorgeven gehandicapte bewoners

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u (tijdelijk) een andere auto, dan moet u het nieuwe kenteken doorgeven. Bekijk de mogelijkheden. Let op: er is een passagiersvariant en een bestuurdersvariant. De passagiersvariant en de bestuurdersvariant hebben verschillende voorwaarden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een kentekenwijziging moet het nieuwe voertuig voldoen aan de voorwaarden van de parkeervergunning. Kijk bij ‘Wat moet ik doen’ hoe u de kentekenwijziging moet doorgeven.


Passagiersvariant

Bij een passagiersvariant mogen 3 kentekens staan. U kunt op dezelfde manier een kenteken toevoegen, verwijderen of vervangen. Deze opties zijn zichtbaar als u met DigiD bent ingelogd.

Bestuurdersvariant

Bij de bestuurdersvariant mag 1 kenteken staan.

Bij een bestuurdersvariant moet het kenteken op naam van de bestuurder of de huisgenoot staan. Staat het kenteken niet op uw naam of op die van uw huisgenoot? Dan hebt u voor de bestuurdersvariant extra documenten nodig.

Bij een tijdelijke leenauto

U mag tijdelijk uw parkeervergunning koppelen aan een leenauto van een garage. U moet dan een verklaring, leen- of huurovereenkomst van de garage hebben waarin staat dat u de auto tijdelijk mag gebruiken omdat uw auto wordt gerepareerd.
 

Bij een gestolen voertuig

Hebt u een parkeervergunning en is uw voertuig gestolen? Dan kunt u 2 maanden een ander kenteken aan de parkeervergunning koppelen. Dit kan op 2 manieren:

 • per mail: parkeervergunning@amsterdam.nl. Mailt u voor 16.00 uur? Dan krijgt u dezelfde dag antwoord. Mailt u na 16.00 uur? Dan krijgt u de volgende werkdag antwoord.
 • schriftelijk:
  Parkeerdiensten-Vergunningen
  Postbus 2727
  1000 CS  Amsterdam

Dit stuurt u mee:

 • een proces-verbaal van maximaal 1 maand oud. In het proces-verbaal moet het kenteken van het gestolen voertuig vermeld staan. Hebt u het proces-verbaal nog niet ontvangen? Binnen een week na aangifte mag u ook een e-mail met een bevestiging van de aangifte meesturen.
 • een kentekenbewijs van de vervangende auto. Bij diefstal mag deze auto ook op naam staan van een ander persoon.

Het gaat hierbij dus niet om uw nieuwe voertuig, maar om een tijdelijk vervangend voertuig. Hebt u een nieuw voertuig? Kijk dan bij “Wat moet ik doen”.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw kentekenwijziging online of aan de balie van het stadskantoor doorgeven.

1) Online

Direct online wijzigen

 • Log in met DigiD.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij 'Wat heb ik nodig?'.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

2) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online wijzigen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via www.weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij wat heb ik nodig.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op 'eisen aan het document' om te zien aan welke eisen het moet voldoen.


U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of via het stadskantoor, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt op:

Let op:

 • online: u logt in met DigiD
 • aan de balie: een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs

ken­te­ken­be­wijs 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)

Bij de passagiersvariant hebt u van elk kenteken dat u wilt registreren een kopie nodig van het kentekenbewijs deel 1B (of het tenaamstellingsverslag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto overschrijft)).

Kentekenbewijs op creditcardformaat? Kopieer alleen beide kanten bij een elektrische auto.

Bij de variant bestuurders hebt u nog extra documenten nodig:

zie info bij huurauto,bedrijfs-of leaseauto.

Staat het kenteken niet op uw naam of op die van uw huisgenoot? Dan hebt u voor de bestuurdersvariant extra documenten nodig. Kijk bij huurauto,bedrijfs-of leaseauto.

Bij een leaseauto van u of van uw huisgenoot:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst, maxi­maal 1 jaar oud of ko­pie een lea­se­ver­kla­ring, maxi­maal 1 maand oud.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)

In de leaseovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het lea­se­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

Bij een leaseauto via werkgever zonder uw naam of die van uw huisgenoot in het contract:

 • ko­pie lea­se­con­tract of -over­een­komst met naam van de werk­ge­ver, (maxi­maal 1 jaar oud) of een ko­pie lea­se­ver­kla­ring met naam van de werk­ge­ver (maxi­maal 1 maand oud)
 • een ver­kla­ring van de werk­ge­ver waar­in staat dat u of uw huis­ge­noot werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u of uw huis­ge­noot de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den
 • ko­pie van uw sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie of die van uw huis­ge­noot op naam, maxi­maal 2 maan­den oud
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs deel 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)

Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal een maand oud zijn.

Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.

Bij voorloopauto of tijdelijke leaseauto:

Heeft u een leaseauto maar is deze nog niet gereed of opgeleverd en heeft u tijdelijk een andere leaseauto of voorloopauto gekregen?

Dan hebt u nodig:

 • een be­rij­ders­ver­kla­ring van de lea­se­maat­schap­pij en/​of ken­te­ken­hou­der van de auto.

In het formulier moet u aangeven dat het om een leaseauto gaat.

Zodra u de vaste leaseauto heeft ontvangen, kunt u opnieuw een aanvraag voor een kentekenwijziging doen.

Bij een bedrijfsauto (geen lease) van u of van uw huisgenoot:

Dan hebt u nodig:

 • ko­pie sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie op uw naam of op naam van uw huis­ge­noot
 • een ver­kla­ring van uw werk­ge­ver waar­in staat dat u of uw huis­ge­noot werk­ne­mer bent van het be­drijf en dat u of uw huis­ge­noot de eni­ge werk­ne­mer bent die in de auto mag rij­den.
 • ko­pie ken­te­ken­be­wijs 1B of te­naam­stel­lings­ver­slag RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft)
 • staat het ken­te­ken op naam van de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan moet u een ko­pie van het iden­ti­teits­be­wijs van de ei­ge­naar heb­ben.
 • staat het ken­te­ken op naam van een be­drijf en bent u de ei­ge­naar van het be­drijf? Dan hoeft u ver­der niets te uplo­a­den of mee te ne­men.

 • Sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie mag niet ou­der dan twee maan­den zijn. U kunt de in­ko­mens­ge­ge­vens on­zicht­baar ma­ken
 • Nog geen sa­la­ris­spe­ci­fi­ca­tie ge­kre­gen? Dan moet u een ko­pie van uw ar­beids­over­een­komst heb­ben. Niet ou­der dan 1 maand na in­gangs­da­tum.
 • Ver­kla­ring werk­ge­ver moet op of­fi­ci­eel brief­pa­pier en mag maxi­maal een maand oud zijn.

Bij huurauto van u of van uw huisgenoot:

 • ko­pie huur­over­een­komst, maxi­maal 1 maand oud of,
 • ver­kla­ring huur­be­drijf, maxi­maal 1 maand oud

In de huurovereenkomst of verklaring staat:

 • da­tum van on­der­te­ke­ning.
 • on­der­te­ke­ning door het ver­huur­be­drijf
 • het ken­te­ken
 • uw naam en dat u de ge­brui­ker van de auto bent.

Bij leenauto garage van u of van uw huisgenoot:

 • ver­kla­ring, leen- of huur­over­een­komst van de ga­ra­ge waar­in staat dat u of uw huis­ge­noot de auto tij­de­lijk in bruik­leen hebt.
 • al­leen bij on­li­ne aan­vraag: uit­trek­sel Ka­mer van Koop­han­del (niet ou­der dan 6 maan­den) als de ga­ra­ge een een­mans­zaak is en het voer­tuig op naam staat van ei­ge­naar van ga­ra­ge (na­tuur­lijk per­soon)

Bij leenauto garage op naam van een leasemaatschappij is ook nodig:

 • ver­kla­ring of over­een­komst dat de ga­ra­ge de auto lea­set van de lea­se­maat­schap­pij.

Verklaring garage moet op officieel briefpapier. In de verklaring en leen-of huurovereenkomst staan het kenteken van de leenauto, het kenteken van uw auto, uw naam en reden van tijdelijke vervanging: reparatie of schade.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw kenteken gratis wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Online

 • Als het kenteken op uw eigen naam staat en u dit op het formulier aangeeft, dan wordt u doorverwezen naar uw persoonlijke pagina op parkeervergunning.amsterdam.nl. Als u de wijziging heeft afgerond, gaat de wijziging per direct in. U krijgt geen e-mail ter bevestiging.
   
 • Staat het kenteken niet op uw naam? Voor 16.00 uur: wijziging gaat dezelfde werkdag in. Na 16.00 uur: eerstvolgende werkdag. U ontvangt eerst een ontvangstbevestiging en altijd een bevestiging per e-mail zodra de kentekenwijziging is verwerkt.

Aan de balie van het stadskantoor

De wijziging gaat per direct in.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de kentekenwijziging doen?

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten voor een kentekenwijziging
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel 0294 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

 • Online

Direct online wijzigen

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken