HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kind erkennen vóór de geboorte

Kind erkennen vóór de geboorte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • maak een afspraak;
  • u moet persoonlijk langskomen met een geldig legitimatiebewijs;
  • erkenning betekent dat u het juridisch ouderschap van een kind op u neemt.
  • bij de erkenning van het 1e kind legt u altijd de achternaam van het kind vast. Kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch de achternaam van het 1e kind. Zie ook Naamskeuze kind

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • de erkenner moet 16 jaar of ouder zijn;
  • de erkenner mag geen familie van de moeder zijn;
  • er mogen niet al 2 ouders zijn;
  • er wordt een akte van erkenning opgemaakt;
  • een afschrift van deze erkenningsakte heeft u nodig bij de aangifte van geboorte.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Verwacht u een kind en bent u niet met uw partner getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan heeft de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om ouderlijk gezag te krijgen.

Erkennen tijdens de zwangerschap

Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap op dat moment al vastgelegd is. Ook kan dan de achternaam van het kind al vastgelegd worden.

Achternaam kiezen

Bij de erkenning van het 1e kind legt u altijd de achternaam van het kind vast. Kinderen uit dezelfde relatie krijgen automatisch de achternaam van het 1e kind. Zie ook Naamskeuze kind.

U wilt dat het kind de achternaam van de erkenner krijgt

Dan moet de moeder persoonlijk mee komen bij de erkenning van het 1e kind.

U wilt dat het kind de achternaam van de moeder krijgt

Dan hoeft de moeder niet persoonlijk mee te komen bij de erkenning. Zij kan ook schriftelijk toestemming geven voor de erkenning. Bij een 2e of volgende kind uit de relatie kan de moeder in beide gevallen schriftelijk toestemming geven voor de erkenning.

Ouderlijk gezag: apart aanvragen

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren. U kunt het gezag laten registreren bij de rechtbank, na de geboorte van uw kind.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Een geldig identiteitsbewijs van uzelf en de moeder.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U heeft een uittreksel van de akte van erkenning nodig bij de geboorteaangifte.

Tarievenlijst 2019

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken