HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang heeft, wordt uw locatie ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

 • Hoe wordt het pedagogische beleidsplan nageleefd in de praktijk?
 • Hoe is het gesteld met de veiligheid en gezondheid?
 • Zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
 • Hoe groot zijn de groepen?
 • Is er voldoende ruimte?
 • Heeft elke medewerker in de opvang een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)?
 • Heeft elke medewerker de juiste diploma's?

Verder stelt de inspecteur vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK) vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer heeft u nodig als u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Inspectierapport GGD opvragen

Klacht over kinderopvang

 • Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf.
 • Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Ga dan binnen 3 maanden met uw klacht naar de Geschillencommissie Kinderopvang.
 • U kunt uw klacht via de e-mail of een brief  indienen bij de Geschillencommissie.
 • Sinds januari 2016 zijn alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, verplicht aangesloten bij deze commissie.
 • Zit u in een oudercommissie die een meningsverschil heeft met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u met uw klacht naar de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

U moet het inspectierapport van de toezichthouder kinderopvang op uw website plaatsen. Als u geen website hebt, moet u het rapport ter inzage leggen op een voor ouders en personeel toegankelijke plek.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken