HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kinderopvang controle

Kinderopvang controle

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Als u een organisatie in de kinderopvang hebt, wordt uw locatie daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen worden elk jaar gecontroleerd. De GGD inspecteert bij kindercentra altijd de volgende zaken:

 • hoe is de pedagogische praktijk?
 • hoe is het gesteld met de veiligheid?
 • zijn er voldoende beroepskrachten aanwezig voor het aantal kinderen in de opvang?
 • hoe groot zijn de groepen?
 • is er voldoende ruimte?
 • heeft elke medewerker in de opvang een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)?
 • heeft elke medewerker de juiste diploma's?

Verder stelt de inspecteur vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u gegevens van alle organisaties in de kinderopvang die aan de wettelijke eisen voldoen. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer heeft u nodig als u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Inspectierapport GGD opvragen

Klacht over kinderopvang

 • ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf;
 • krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Ga dan binnen 3 maanden met uw klacht naar de Geschillencommissie Kinderopvang;
 • U kunt uw klacht digitaal of schriftelijk indienen bij de Geschillencommissie;
 • Sinds januari 2016 zijn alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, verplicht aangesloten bij deze commissie;
 • Zit u in een oudercommissie die een conflict heeft met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u met uw klacht naar de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Inspectierapport GGD opvragen

Zoek in het Landelijk Register Kinderopvang naar de organisatie waarover u het rapport wilt lezen. U kunt het GGD-rapport meteen downloaden. Het rapport kunt u ook altijd bekijken bij de organisatie zelf.

Klacht over kinderopvang

Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Per januari 2016 moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij deze commissie.

Heeft u als oudercommissie een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken