HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • kinderopvangtoeslag is een vergoeding voor de kosten van kinderopvang. Bijvoorbeeld als uw kinderen naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder gaan;
 • werken u en uw partner overdag, volgt u een opleiding of krijgt u een uitkering? Dan kunt u de toeslag aanvragen voor de kinderopvang;
 • u krijgt als ouder alleen kinderopvangtoeslag voor de uren die u werkt (reistijd telt niet mee). Hierbij moet u uitgaan van de ouder die het minste uren per jaar werkt;
 • werkt u in de gastouderopvang en krijgt u hiervoor betaald? Voor deze uren krijgt u geen kinderopvangtoeslag;
 • bij de Belastingdienst kunt u zelf een proefberekening maken om te zien hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Soorten kinderopvang

U kunt de toeslag krijgen voor de volgende kinderopvang:

 • dagopvang: dit is opvang in een crèche of kinderdagverblijf. Hier worden kinderen van 0 tot 4 jaar een of meer dagdelen per week opgevangen;
 • buitenschoolse opvang: dit is opvang van kinderen van 4 tot ongeveer 12 jaar, vóór en na schooltijd en in de vakanties;
 • gastouderopvang: dit is opvang van kinderen in de woning van de gastouder of de vraagouder. De gastouder mag een maximum aantal kinderen opvangen. U kunt alleen toeslag krijgen voor een gastouder die is aangemeld bij een geregistreerd gastouderbureau;
 • ouderparticipatiecrèches: dit is een vorm van opvang waarin een groep ouders om de beurt hun eigen kinderen opvangt;
 • eigen oppas: ook een particuliere oppas valt onder deze regeling. De oppas is geregistreerd als gastouder en u moet de oppas wit betalen. U kunt dit regelen via een gastouderbureau.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, hangt af van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt. Ook hangt de kinderopvangtoeslag af van het aantal uren waarvoor u de toeslag aanvraagt, van het soort opvang en van de uurprijs die u voor de opvang moet betalen.

Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet, dan vindt u meer informatie bij de Belastingdienst.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • u kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen;
 • hiervoor hebt u een DigiD inlogcode nodig;
 • u kunt het aanvraagformulier ook aanvragen bij de Belastingdienst;
 • u krijgt binnen 8 weken bericht of u kinderopvangtoeslag krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt de kinderopvangtoeslag aanvragen via Mijn Toeslagen. Inloggen doet u met uw DigiD.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw partner;
 • bewijzen van schulden van u en uw partner;
 • kosten overzicht  van de kinderopvangorganisatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken