HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kindpakket

Kindpakket

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • hebt u kinderen onder de 18 jaar?
 • en hebt u weinig geld, bijvoorbeeld omdat u een bijstandsuitkering hebt?
 • dan kunt u misschien gebruikmaken van het Kindpakket van de gemeente Weesp;
 • of misschien kunt u gebruikmaken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland;
 • uw kind kan dan toch meedoen aan allerlei activiteiten.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website bij het onderwerp Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het Kindpakket bestaat uit vergoedingen voor kinderen die naar school gaan. Het gaat daarbij om schoolgerelateerde en sociaal gerelateerde kosten. Schoolgerelateerde kosten zijn kosten die u maakt voor de school van uw kinderen. Sociaal gerelateerde kosten zijn kosten voor uitjes en ontspanning buiten schooltijd.

Schoolgerelateerde kosten

 • schoolkamp en/of sportkamp;
 • de huur van een kluisje op school;
 • de ouderbijdrage op school;
 • eigen bijdrage leermateriaal;
 • excursies.

Sociaal gerelateerde kosten

 • kosten van educatieve en recreatieve activiteiten met een groep;
 • het lidmaatschap van de bibliotheek;
 • een Museumkaart;
 • een abonnement op een jeugdtijdschrift;
 • entreekosten speeltuin Don Bosco;
 • kosten voorstelling City of Wesopa en Theaterpand Weesp;
 • kosten Jongeren Kampwerk Weesp (JKW);
 • kosten van kleding tot een maximum bedrag.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Ook kan het zijn dat u recht hebt op een vergoeding van kosten via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland. Dat betekent dat voor kinderen in Weesp de contributie en eventuele sportkleding/-attributen worden betaald voor een maximaal bedrag per jaar. Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u ook onze website raadplegen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken