HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Kwijtschelding

Kwijtschelding

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Particulieren kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding als zij op grond van persoonlijke financiële omstandigheden niet in staat zijn de aanslag te betalen. Als u een eigen bedrijf heeft of een zelfstandig beroep uitoefent, komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Bel of mail Belastingen SWW voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie. Ook de financiële positie van mogelijke medebewoners kan een rol spelen. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

Met uitzondering van de parkeerbelastingen komen alle belastingen en heffingen voor kwijtschelding in aanmerking.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, vult u het kwijtscheldingsformulier vóór de vervaldatum van de aanslag in. Na ontvangst van het ingevulde kwijtscheldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging van Belastingen SWW. U heeft uitstel van betaling totdat op uw kwijtscheldingsverzoek is beslist.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • bewijzen van uw inkomen;
  • bewijzen van uw vermogen;
  • bewijzen van uw schulden.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken