HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • leerlingenvervoer is vervoer van leerplichtige kinderen tussen hun woonhuis en de dichtstbijzijnde bereikbare school;
 • leerlingenvervoer is bedoeld om het onderwijs voor alle leerlingen bereikbaar te maken en te houden.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • uw (pleeg)kind heeft recht op geschikt onderwijs, zoals bijvoorbeeld speciaal (basis)onderwijs;
 • soms is zo’n school ver weg. Of uw (pleeg)kind kan niet zelf naar school reizen, bijvoorbeeld door een beperking;
 • dan kunt u mogelijk gebruik maken van leerlingenvervoer. Dit is een vergoeding voor de kosten van het vervoer naar en van school;
 • in sommige gevallen kan de gemeente hierbij helpen door leerlingenvervoer toe te kennen. Dat betekent dat de gemeente noodzakelijke vervoerskosten naar en van de school kan vergoeden;
 • u heeft hiervoor eerst toestemming nodig van de gemeente. Hiervoor doet u een aanvraag bij de gemeente waar de leerling woont;
 • een voorwaarde is dat de reisafstand tussen huis en school groter moet zijn dan 6 km (de kortste reisafstand gemeten met de ANWB-routeplanner) om recht te hebben op leerlingenvervoer;
 • elke gemeente legt de regels voor het leerlingenvervoer vast in haar Verordening Leerlingenvervoer;
 • het vervoer van een leerling naar en van school is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouder, verzorger of voogd.

Als uw (pleeg)kind recht heeft op een vergoeding van het leerlingenvervoer, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

 • een vergoeding voor de fiets of brommer van uw (pleeg)kind, en zo nodig een vergoeding voor een begeleider;
 • een vergoeding voor het openbaar vervoer tussen huis en school, en zo nodig een vergoeding voor een begeleider;
 • een vergoeding voor het zelf brengen en halen van uw (pleeg)kind. Bijvoorbeeld met de auto, fiets of brommer;
 • de gemeente organiseert het vervoer met een taxi of bus; dit wordt aangepast vervoer genoemd. Vanaf schooljaar 2021-2022 organiseren we dat via de vervoerder van de gemeente Amsterdam: Munckhof. Dat komt door de fusie. Bekijk de folder over aangepast vervoer.  
 • Voor aangepast vervoer kan een eigen bijdrage gevraagd worden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Als u uw (pleeg)kind inschrijft bij de school voor speciaal (basis)onderwijs, zal de directeur van de school u er meestal op wijzen dat u leerlingenvervoer kunt aanvragen.

 • U dient een aanvraag in bij de gemeente waar de leerling woont voor vergoeding van de vervoerskosten;
 • voor elk jaar dat u vergoeding van de vervoerskosten wenst, moet u een nieuwe aanvraag indienen;
 • als uw (pleeg)kind al gebruikmaakt van leerlingenvervoer en de situatie van uw (pleeg)kind onveranderd is, hoeft u niets te doen. U krijgt geen verkort aanvraagformulier meer. Wij krijgen van de scholen de gegevens die we nodig hebben. Wij kunnen daarmee het besluit opmaken. U ontvangt het besluit in juni, per post.
 • deze aanvraag dient elk schooljaar vóór 1 juni bij de gemeente ingediend te zijn;
 • de gemeente stuurt u binnen 8 weken een brief waarin staat of uw (pleeg)kind vergoeding van de vervoerskosten krijgt.

Voor meer informatie kijkt u in de Verordening Leerlingenvervoer 2014 of neemt u contact op met team Samenleving van de Gemeente Weesp, telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0294) 491 391.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (dit is te vinden op de website van de gemeente of verkrijgbaar aan de balie in het stadskantoor);
 • een kopie van het inschrijfbewijs van uw (pleeg)kind op de school die u aanvraagt;
 • een vervoersverklaring van de school waar uw (pleeg)kind naartoe gaat;
 • indien van toepassing: inkomensverklaringen van de ouder(s)/verzorger(s) die wonen op hetzelfde adres als de leerling
 • indien van toepassing: een mobiliteitsverklaring van uw (pleeg)kind;
 • indien van toepassing: het stagecontract van uw (pleeg)kind.
 • Indien van toepassing: schriftelijke verklaring (zie vraag 3 van het aanvraag formulier)
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 • de ouder(s)/verzorger(s) moet(en) in een aantal gevallen bijdragen aan de kosten van het leerlingenvervoer;
 • voor de verschillende schooltypen gelden verschillende regels voor de bijdrage aan het leerlingenvervoer;
 • de eigen bijdrage is € 520,00 bij een jaarinkomen van meer dan € 27.000,-
 • dit bedrag wordt jaarlijks aangepast volgens de wet.
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u leerlingenvervoer krijgt. U krijgt dit bericht per post.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken