HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Lijkbezorgingsrechten

Lijkbezorgingsrechten

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt lijkbezorgingsrechten voor het verlenen van een dienst met betrekking tot het begraven of het bijzetten of verstrooien van as. De Nieuwe Ooster, de gemeentelijke begraafplaats van Amsterdam, is aanspreekpunt voor vragen over de begraafplaatsen binnen de fusiegemeente Amsterdam en Weesp.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U betaalt begraafplaatsrechten voor:

  • het recht om te begraven;
  • het plaatsen van een grafmonument;
  • het bijzetten van een urn;
  • het verstrooien van as;
  • het verlengen van de grafrechten.

Op het moment dat de dienst is verleend, ontvangt u van de gemeente Amsterdam een aanslagbiljet. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de in de gemeentelijke verordening vastgestelde tarieven.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@denieuweooster.nl of bellen naar 020- 25 32 900 (Henk Dieckman of Carla van der Elst).

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken. U kunt uw bezwaar (zonder postzegel) versturen naar De Nieuwe Ooster, Antwoordnummer 19127, 1000 WC Amsterdam. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u een maand de tijd om deze te betalen.
Neem contact op met info@denieuweooster.nl voor meer informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken