HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels;
 • de gemeente, politie en andere instanties controleren dit;
 • ziet u vervuiling van uw buurt of heeft u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U doet een melding als een persoon of bedrijf bijvoorbeeld :

 • de lucht, water of bodem vervuilt;
 • stank of geluidsoverlast veroorzaakt;
 • gevaar of hinder veroorzaakt;
 • illegaal afval stort;
 • illegaal beschermde dieren houdt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Gaat de milieu-klacht of -overtreding over een bedrijf, dan meldt u deze bij de omgevingsdienst.

 • u doet dit via de website van de omgevingsdienst of 
 • telefonisch via de milieu-klachtentelefoon (0320) 265 400.

In alle overige gevallen meldt u de klacht bij de gemeente:

 Bij dringende milieu-klachten en buiten kantooruren:

 • de politie, telefonisch via 0900 8844.

Bij vervuiling van het openbaar water:

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken