HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Milieuvervuiling melden

Milieuvervuiling melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • bedrijven en personen moeten zich houden aan de milieuregels;
  • de gemeente, politie en andere instanties controleren dit;
  • ziet u vervuiling van uw buurt of hebt u milieuoverlast? Dan meldt u dit bij de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U doet een melding als een persoon of bedrijf bijvoorbeeld :

  • de lucht of bodem vervuilt;
  • stank of geluidsoverlast veroorzaakt;
  • illegaal afval stort;
  • illegaal beschermde dieren houdt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Gaat de milieu-klacht of -overtreding over een bedrijf, dan meldt u deze bij de omgevingsdienst.

  • u doet dit via de website van de omgevingsdienst of 
  • telefonisch via de milieu-klachtentelefoon (0320) 265 400.

In alle overige gevallen meldt u de klacht bij de gemeente:

 Bij acute milieu-klachten en buiten kantooruren:

  • via de politie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken