HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Monument, subsidie

Monument, subsidie

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • subsidie (vergoeding) voor onderhoud aan een gemeentelijk- of rijksmonument;
  • de gemeente heeft een beperkt budget om jaarlijks de instandhouding van de gemeentelijke monumenten te ondersteunen;
  • subsidie voor een rijksmonument kan aangevraagd worden bij het Nationaal Restauratiefonds;
  • eigenaren kunnen één maal in de drie jaar aanspraak maken op subsidie.

Online aanvragen

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Stuur bij uw aanvraag voor gemeentelijke subsidie de volgende bijlagen mee:

  • een begroting in detail beschreven voor de werkzaamheden, met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaal kosten per onderdeel;
  • inspectierapport van de Monumentenwacht of andere onafhankelijke deskundige (bijvoorbeeld architect of restauratiebureau);
  • technische omschrijving van de werkzaamheden;
  • foto’s van de bestaande situatie;
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken