HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Beschermde stads- en dorpsgezichten

 • de bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
 • voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels dan voor vergunningsvrij bouwen.

Vergunning archeologisch monument

 • een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen;
 • leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen;
 • vraag de vergunning aan via Omgevingsloket online.
 • als het geen grote verbouwing is, vraagt u de vergunning minstens 8 weken van tevoren aan;
 • als het wel een grote verbouwing is, doet u dit minstens 6 maanden van tevoren;
 • bij een grote verbouwing maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag;
 • als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, kunt u binnen 6 weken uw mening (zienswijze) hierover geven;
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw DigiD als u een particuliere eigenaar bent;
 • uw eHerkenning als u als ondernemer eigenaar bent;
 • situatietekeningen (schaal 1:1.000);
 • plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100);
 • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100);
 • beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie;
 • gedetailleerde beschrijving van het monument;
 • eventueel een bouwhistorisch onderzoek.
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Grote verbouwing

 • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken