HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Noodnummers (jeugd)hulp en zorg

Noodnummers (jeugd)hulp en zorg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor vragen over jeugdhulp en zorg, neem tijdens kantooruren contact op met de gemeente via Contact & openingstijden.

Voor spoed zie hieronder.

1-1-2

Bel 1-1-2 voor spoedeisende hulp bij direct levensbedreigende situaties of als u getuige bent van een misdrijf.

Noodnummer bij ernstige acute psychische problemen

Voor jeugd en volwassenen belt u de huisarts. Buiten de openingstijden, in het weekend en op feestdagen neemt u contact op met de huisartsenpost.

Noodnummer kindermishandeling en huiselijk geweld (Veilig Thuis)

In acute levensbedreigende situaties bel 1-1-2. Voor kindermishandeling en huiselijk geweld belt u Veilig Thuis: 0800 - 2000. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Telefonische hulplijn Sensoor

Voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk, anoniem gesprek of informatie kunnen 24 uur per dag terecht bij Sensoor via de website van Sensoor.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken