HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Omgevingsvergunning strijdig gebruik

Omgevingsvergunning strijdig gebruik

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden;
 • wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren. 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven;
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin;
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning;
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • bekijk via Ruimtelijkeplannen.nl het bestemmingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied;
 • check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen;
 • als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt;
 • als u een vergunning nodig hebt, vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via datzelfde Omgevingsloket.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers);
 • gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt;
 • een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken;
 • een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien;
 • een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied;
 • een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het bestemmingsplan van de gemeente;
 • uw reden: waarom wilt u uw plan uitvoeren;
 • een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken