HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Opgraven en herbegraven of cremeren

Opgraven en herbegraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • u mag een stoffelijk overschot laten opgraven als u de overledene in een ander graf wilt herbegraven. Ook mag u het stoffelijk overschot alsnog cremeren;
  • u mag dit laten doen na de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar;
  • wilt u het stoffelijk overschot opgraven en cremeren binnen deze wettelijke grafrusttermijn, dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De rechthebbende van een particulier graf moet voor het laten opgraven van een stoffelijk overschot een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

Ook een belanghebbende van een algemeen graf mag een verzoek indienen voor het  herbegraven of alsnog cremeren als het graf geruimd moet worden. Ook hier geldt weer de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar

 De burgemeester beoordeelt de aanvraag en beslist of het verlof verleend wordt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt het verlof voor opgraven aan bij de gemeente. U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Het is belangrijk om te weten dat alleen de rechthebbende op een graf een schriftelijk verzoek tot opgraven in kan dienen. Bij het schriftelijk verzoek dient u een kopie van de grafakte te overleggen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor een overzicht van de meest voorkomende tarieven vind u hier de tarieventabel.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken