HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Opzeggen parkeervergunning bewoners

Opzeggen parkeervergunning bewoners

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een parkeervergunning voor bewoners opzeggen kan online, schriftelijk of aan de balie van het stadskantoor.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt uw parkeervergunning per direct opzeggen, maar u betaalt altijd tot het einde van de maand. De vergunning is geldig tot en met de opzegdatum. U kunt niet met terugwerkende kracht opzeggen. Voorbeeld: als u uw parkeervergunning op 1 februari stopzet, is de vergunning vanaf 2 februari niet meer geldig tot het einde van de maand. Maar over de rest van februari krijgt u geen geld terug. Als de vergunningperiode loopt tot en met mei, dan krijgt u alleen over de maanden maart, april en mei uw geld terug.Datum in de toekomst

U kunt ook een gewenste datum invullen voor het opzeggen van uw parkeervergunning. De gewenste datum moet dan wel in een periode liggen die u al hebt betaald voor de vergunning. Voorbeeld: de vergunningperiode loopt tot en met 31 januari en is ook betaald tot en met 31 januari. In februari geeft u door dat u de vergunning op 15 maart wil stopzetten. Dit kan alleen als u al betaald hebt voor de verlening na januari. Dit geldt voor alle opzeggingen.


Overloopvergunning opzeggen

U kunt uw overloopvergunning ook online, schriftelijk of aan de balie opzeggen. U blijft dan op de wachtlijst staan voor een parkeervergunning.Opzeggen bij overlijden

Bij overlijden is het alleen mogelijk om de parkeervergunning schriftelijk op te zeggen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren opzeggen:

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

1) Online

Parkeervergunning opzeggen

 

 • Log in met DigiD.
 • Vul uw gegevens in en voeg de benodigde documenten toe. Welke dat zijn leest u bij ‘Wat heb ik nodig’.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

2) Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • Het opzegformulier of een brief waarin u aangeeft dat u de parkeervergunning opzegt. Zorg dat de brief is ondertekend.
 • Een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘Wat heb ik nodig’.

 Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Klik op de documenten om te zien aan welke eisen die moeten voldoen.

 • Stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online opzeggen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘Wat heb ik nodig’.

Let op: er kan meer dan één van deze mogelijkheden van toepassing zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de aanvraag online of schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt op:

Let op:

 • online: U logt in met DigiD
 • aan de balie: een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs (al­leen als u naar de ba­lie gaat)
 • schriftelijk: een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs (bij schrif­te­lij­ke aan­vraag).

Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie inleveren / meesturen.

Een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs deel 1B of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft).

Kentekenbewijs op creditcardformaat? Kopieer alleen beide kanten bij een elektrische auto.

Klantnummer

U vindt het klantnummer in uw toekenningsbrief.

Bij overlijden: kopie identiteitsbewijs van de overledene en een kopie identiteitsbewijs van de erven

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw parkeervergunning gratis opzeggen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst een brief over de opzegging van de vergunning.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de opzegging doen?

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten voor een opzegging
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken