HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Opzeggen parkeervergunning voor gehandicapte bewoners

Opzeggen parkeervergunning voor gehandicapte bewoners

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een parkeervergunning voor gehandicapte bewoners opzeggen kan online, schriftelijk of aan de balie van het stadskantoor.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt uw parkeervergunning per direct opzeggen. U kunt niet met terugwerkende kracht opzeggen. Voorbeeld: als u uw parkeervergunning op 1 februari stopzet, is de vergunning vanaf 2 februari niet meer geldig tot het einde van de maand.
 

Datum in de toekomst

U kunt ook een gewenste datum invullen voor het opzeggen van uw parkeervergunning. De gewenste datum moet dan wel in de toekomst liggen.

Opzeggen bij overlijden

Bij overlijden is het alleen mogelijk om de parkeervergunning schriftelijk op te zeggen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 2 manieren opzeggen:

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam.

1)  Schriftelijk

 • U moet u in elk geval meesturen:
 • Het opzegformulier of een brief waarin u aangeeft dat u de parkeervergunning opzegt. Zorg dat de brief is ondertekend.
 • Een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.
 • Stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.

2)       Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online opzeggen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de opzegging online of schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt op: Let op:
 • online: U logt in met DigiD
 • aan de balie: een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs (al­leen als u naar de ba­lie gaat)
 • schriftelijk: een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs (bij schrif­te­lij­ke opzegging).
Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie inleveren / meesturen.
Een ko­pie van het ken­te­ken­be­wijs deel 1B of het te­naam­stel­lings­ver­slag van de RDW (dit krijgt u mee als u de auto over­schrijft). Kentekenbewijs op creditcardformaat? Kopieer alleen beide kanten bij een elektrische auto.

Klantnummer

U vindt het klantnummer in uw toekenningsbrief.
Bij overlijden: kopie identiteitsbewijs van de overledene en een kopie identiteitsbewijs van de erven

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw parkeervergunning gratis opzeggen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst een brief over de opzegging van de vergunning.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u op te zeggen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten voor een opzegging
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

 • Pdf formulier parkeervergunning opzeggen voor gehandicapte bewoners

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken