HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Overlijden, aangifte (uitvaartondernemer)

Overlijden, aangifte (uitvaartondernemer)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Aangifte doen van het overlijden van een persoon is verplicht.

 • de aangifte moet gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden;
 • meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte;
 • als nabestaande mag u ook aangifte doen;
 • aangifte op afspraak;
 • neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Online aangifte

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • voor het doen van aangifte van overlijden is door de wet geen termijn gesteld. Er is wel een termijn gesteld waarbinnen de begrafenis of crematie moet plaatsvinden. Hiervoor staan 6 werkdagen;
 • aangifte van overlijden wordt gedaan in de gemeente van overlijden. Meestal doet de uitvaartondernemer de aangifte;
 • als u zelf aangifte van overlijden doet, krijgt u, nadat de gemeente de akte heeft opgemaakt, een verlof  tot begraven of crematie. Deze moet u afgeven aan de uitvaartondernemer;
 • overlijdt iemand in het buitenland dan moeten de nabestaanden dit zo snel mogelijk melden bij de gemeente waar de overledene het laatst woonde. U moet dan de officiële stukken uit het buitenland meenemen. Vaak moeten deze documenten aan speciale voorwaarden voldoen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig legitimatiebewijs van de persoon die aangifte doet;
 • B-envelop (dit is een envelop voor het CBS met een formulier waarop de geneeskundige die het overlijden heeft vastgesteld gegevens omtrent de doodsoorzaak heeft vermeld);
 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden afgegeven door de behandelend arts of gemeentelijk lijkschouwer;
 • als uitstel van de crematie of de begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar afgegeven door een arts;
 • desgewenst het trouwboekje in verband met de bijwerking van gegevens over het overlijden;
 • bij overlijden in het buitenland: de officiële stukken uit het buitenland;
 • bij een onnatuurlijke doodsoorzaak: verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie (deze verklaring wordt rechtstreeks naar de gemeente gestuurd);
 • als er sprake is van ontleding: een verklaring van een anatomisch laboratorium en een kopie van de wilsbeschikking (deze verklaringen worden rechtstreeks naar de gemeente gestuurd);
 • verklaring van overlijden afgegeven door uitvaartondernemer met vermelding van persoonsgegevens van de overledene, overlijdensdatum, tijd en plaats, naam en adresgegevens van de erfgenaam, datum en plaats van begrafenis/crematie, naam en adresgegevens van de aangever.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Voor de aangifte van een overlijden bent u geen kosten verschuldigd. Wilt u een uittreksel van de akte van overlijden ontvangen? Deze kost €13,80.

De kosten van het begraven of cremeren van een overledene kunt u vinden in de tarievenlijst 2020 van de lijkbezorging.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken