HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Overzicht regelingen voor Weespers met een laag inkomen

Overzicht regelingen voor Weespers met een laag inkomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Weesp heeft vier regelingen die u kunnen helpen

Op de pagina Regelingen voor Weespers met een laag inkomen vindt u een overzicht met meer informatie, bijvoorbeeld ook over Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland.

Regelingen die zijn stopgezet of vervangen

Weesp gaat samen met de gemeente Amsterdam. Weespers kunnen van steeds meer regelingen uit Amsterdam gebruik maken. Daarom stoppen de regelingen in Weesp. De Declaratieregeling maatschappelijke participatie en Declaratieregeling huisraad zijn al gestopt. De Declaratieregeling kindpakket wordt vervangen door de Scholierenvergoeding in schooljaar 2020-2021.

De Declaratieregeling maatschappelijke participatie is vervangen door de Stadspas. Met de Stadspas krijgt u veel korting. Bijvoorbeeld bij het zwembad, de bibliotheek of de bioscoop. Soms is iets gratis. Voor kinderen is er extra voordeel in de schoolvakanties. De mogelijkheden met de Stadspas worden steeds verder uitgebreid. Vanaf schooljaar 2020-2021 kunt u de vrijwillige ouderbijdrage bijvoorbeeld met uw Stadspas betalen op de school van uw kind.

De Declaratieregeling huisraad is gestopt. Voor huisraad kunt u een tegemoetkoming in de kosten via de Bijzondere Bijstand (IBB) aanvragen. Daarnaast is er in Amsterdam het Fonds Bijzondere Noden (FNBA), dat ‘een witgoed regeling in natura’ kent waarbij een bruikleenovereenkomst wordt gesloten.

Het stopzetten is een besluit van de Gemeenteraad van Weesp. U kunt de uitzending hier terugkijken.

De Declaratieregeling kindpakket wordt vervangen door de Scholierenvergoeding van Amsterdam. In Amsterdam gelden andere bedragen en gelden andere kosten die u kunt declareren. Verder lijkt deze regeling van Amsterdam op de oude regeling van Weesp. Kijk op de pagina Scholierenvergoeding voor meer informatie en voor het downloaden van het aanvraagformulier.

Wat gaat er nog meer veranderen?

Nog niet alle beleidsregels en verordeningen van Amsterdam gelden ook in Weesp. Dat betekent dat er in 2020, 2021 en 2022 nog dingen gaan veranderen en dat er nieuwe regelingen bij komen in Weesp. Daarnaast krijgt de Stadspas steeds meer aanbod uit Weesp en interessante mogelijkheden. 2020 is een overgangsjaar, met een pakket aan Amsterdamse en Weespse regelingen.

Hieronder vindt u een overzicht van wat er in de toekomst nog gaat veranderen. Op dit moment is nog niet bekend op welke datum er iets verandert. Als er voor u iets verandert, dan ontvangt u een brief.

Voor ouders met kinderen

  • Jeugdfonds Sport en Cultuur Weesp

Deze regeling, die aangevraagd kan worden via een intermediair in Weesp, blijft bestaan. In een later stadium worden de voordelen van Jeugdfonds Sport onderdeel van de Stadspas.

  • Kindbonnen

In december 2020 krijgen kinderen met een Stadspas een kleding-, speelgoed- of boekenbon. In de declaratieregeling Kindpakket van Weesp kon u voorheen kinderkleding declareren. Dat kan niet in de Scholierenvergoeding. Als uw kind in aanmerking komt voor één van de bonnen, krijgt u daarover vanzelf bericht als u een Stadspas heeft. De leeftijd van uw kind bepaalt wat voor bon uw kind krijgt. U hoeft de bon niet zelf voor te schieten.

Regelingen die in de toekomst beschikbaar komen

- Reiskostenregeling (reiskosten kunnen in Weesp worden gedeclareerd als onderdeel van de Scholierenvergoeding)
- Gratis Laptop of tablet basisschool
- Gratis Laptop of tablet middelbare school

Overige regelingen

Amsterdam heeft nog meer regelingen die Weesp niet kent. Het gaat vooral om regelingen in het kader van armoedebestrijding die niet onder de Participatiewet vallen en specifiek beleid voor mensen die de AOW leeftijd hebben bereikt. In 2020 wordt onderzocht wanneer deze regelingen in Weesp kunnen worden geïntroduceerd. Het betreft de volgende regelingen:

  • Gratis openbaar voor ouderen
  • OV-vergoeding voor mantelzorgers
  • Regeling tegemoetkoming meerkosten

Als u meer wilt weten over de Amsterdamse regelingen die nog naar Weesp komen, kijk op amsterdam.nl/pakjekans. Het kan dat er inhoudelijk nog dingen veranderen aan deze regelingen. Als dat voor Amsterdam geldt, geldt dat ook voor Weesp.

Vragen?

Er is veel veranderd en er gaat nog meer veranderen in de toekomst. Wij begrijpen dat dit soms ingewikkeld kan zijn en dat u hierover vragen heeft. Wij blijven deze pagina aanvullen met nieuwe informatie zodra er meer bekend is. U kunt ook altijd contact opnemen met onze medewerkers als u vragen heeft. Dat kan via telefoon: 020 252 6030 of via e-mail: teamweesp@amsterdam.nl.

Laatste aanpassing september 2020

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken