HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeerbon

Parkeerbon

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u geen of te weinig parkeergeld betaalt, dan krijgt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting). U kunt in de volgende tabbladen lezen hoe u de parkeerbon kunt betalen of hoe u bezwaar maakt als u het niet eens bent met de parkeerbon.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een bon vanwege te weinig betaald parkeergeld (officieel ‘naheffingsaanslag parkeerbelasting') wordt niet op het voertuig achtergelaten. Behalve als het gaat om een buitenlands kenteken. U ontvangt binnen een aantal werkdagen een naheffingsaanslag van afdeling Belastingen van de gemeente Amsterdam. Daar zit geen acceptgiro bij. U vindt de uitleg over hoe u kunt betalen onder het kopje ‘Wat moet ik doen’.

Betalingsregeling

U kunt een betalingsregeling krijgen voor 1 of meerdere parkeerbonnen, als u in totaal meer dan € 60,- moet betalen. U betaalt minimaal € 30,- per maand. Bel hiervoor naar Belastingen: (020) 255 4800. Vraagt u de betalingsregeling aan vóór de 21e dag van de maand? Dan betaalt u de eerste termijn aan het eind van die maand. Vraagt u de betalingsregeling aan ná de 21e dag van de maand? Dan betaalt u de eerste termijn aan het eind van de volgende maand.

Huurauto

Bij huur of gebruik van het voertuig van korter dan 3 maanden moet de huurder of gebruiker de bon betalen. De verhuurder kan dan een kopie van de huur- of gebruikersovereenkomst en de bon opsturen naar:

Gemeente Amsterdam, Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam.

Op de huur- of gebruikersovereenkomst moeten de naam, het adres en de woonplaats van de huurder staan en de duur van de huur- of gebruikersovereenkomst.

Hoe werkt het controleren van geparkeerde auto’s met situatiescans?

De gemeente gebruikt situatiescans (“scanfoto”) om geparkeerde auto’s te controleren op het betalen van parkeergeld. Als na 5 minuten na het maken van een scan nog steeds niet is betaald, beoordeelt een controleur op kantoor aan de hand van 4 foto’s of er sprake is van een bijzondere situatie (laden of lossen, stilstaande auto’s voor een verkeerslicht). Bij twijfel gaat een parkeercontroleur per scooter de situatie ter plaatse bekijken. Als er geen sprake is van een bijzondere situatie, volgt een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting).

Te laat betalen

Als u te laat betaalt, krijgt u eerst een aanmaning en daarna een dwangbevel. Deze ontvangt u per post, ook als u de parkeerbon via MijnOverheid heeft ontvangen. Het bedrag is na de aanmaning € 8,- hoger. Na het dwangbevel betaalt u € 44,- extra. U kunt de parkeerbonnen en de verhogingen (aanmaningskosten en kosten dwangbevel en rente) online bekijken. Ga hiervoor in Mijn Belastingen naar Aanslagen. U moet inloggen met DigiD of, als ondernemer, met eHerkenning.  

Buitenlands kenteken

Als u een buitenlands kenteken hebt, kunt u online de parkeerbon betalen en bezwaar maken:

 • U kunt tot 6 weken na de dagtekening online bezwaar maken. Daarna kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken. Dat kan tot 5 jaar na dagtekening.
 • Ga naar nha.amsterdam.nl. Deze website werkt niet op uw telefoon of tablet. Gebruik een laptop of computer.
 • Klik op 'My parking fine'.
 • Kies het land, vul uw kenteken en aanslagnummer in en klik op 'Check your fine'.
 • Klik op 'More details'
 • Klik op 'Next step'.

Als u bezwaar maakt, gelden dezelfde regels als bij Nederlandse kentekens. U krijgt dan ook uitstel van betaling.

 • Betalen van parkeerbonnen op een buitenlands kenteken die korter dan 1 week geleden zijn uitgeschreven, kan ook via het volgende rekeningnummer: BIC: RABONL2U. IBAN: NL11RABO0110099222, ten name van Gemeente Amsterdam Belastingen.
  Na een week neemt Parktrade de invordering over en moet u de bon via hen betalen.
 • Betaalt u niet of maakt u geen bezwaar, dan neemt een incassobureau uit uw land de inning over. Zij werken allemaal op hun eigen manier.

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de website van de gemeente Amsterdam.

Ik ben mijn parkeerbon kwijt. Kan ik een kopie krijgen?

Kan ik op één dag meerdere parkeerbonnen krijgen?

Kijk voor meer informatie over een naheffingsaanslag, bezwaar of betalen op deze website: naheffingsaanslag.amsterdam.nl. Let op: wielklemkosten of wegslepen zijn voor Weesp niet van toepassing.

Wanneer hoef ik geen parkeergeld te betalen?

 • Als u stilstaat om snel passagiers in of uit te laten stappen.
 • Als u stilstaat om onmiddellijk goederen te laden of lossen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Parkeerbon betalen

U kunt de bon op de volgende manieren betalen:

1) Ga in Mijn Belastingen naar Aanslagen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Parkeerbonnen apart betalen is via iDEAL nog niet mogelijk. Via iDEAL moet u alle openstaande aanslagen in één keer betalen. Dit betreft ook de naheffingsaanslagen opgelegd in de gemeente Weesp.

2) Via internetbankieren.U moet de bon betalen binnen 14 dagen na de datum die erop staat (‘dagtekening’). Gebruik om het bedrag over te maken het rekeningnummer NL11RABO0110099222, ten name van Gemeente Amsterdam Belastingen. Vermeld altijd het betalingskenmerk.

3) Pinnen op het stadskantoor. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Neem uw naheffingsaanslag mee. 

Bezwaar maken


U kunt op 2 manieren bezwaar maken tegen een parkeerbon (naheffingsaanslag) vanwege geen of te weinig betaald parkeergeld.

1) Online:

 • U kunt tot 6 weken na de dagtekening online bezwaar maken. Daarna kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken. Dat kan tot 5 jaar na dagtekening.
 • Ga naar naheffingsaanslag.amsterdam.nl (deze website werkt niet op telefoons).
 • Klik op 'Parkeerbon inzien'.
 • Vul het kenteken en aanslagnummer (zonder de 3 nullen) in en klik op 'Bekijk uw parkeerbon'.
 • Klik op 'Bekijk'.
 • Klik op 'Volgende stap'.
 • Soms is er geen foto gemaakt. Dat staat dan in de brief bij het besluit op uw bezwaar. Vermoedt u een scanfout? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken.

2) Schriftelijk bezwaar:

 • Schrijf een brief in het Nederlands (eventueel in het Engels). Zorg dat uw bezwaarschrift minimaal bevat:
   
  • uw naam en adres
  • de dagtekening (de datum waarop u de brief schrijft)
  • het aanslagnummer van de parkeerbon en het kenteken van de auto waarop de parkeerbon is uitgeschreven
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening
    
 • Stuur uw brief naar:
   
  • Gemeente Amsterdam
   Parkeerdiensten – Bezwaren
   Postbus 2727
   1000 CS Amsterdam
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Bezwaar maken

U krijgt in principe binnen 8 weken schriftelijk een uitspraak (bij online bezwaar krijgt u een e-mail). Soms kan dit langer duren. Als u na 8 weken nog niets hebt gehoord, bel dan (0294) 491 391.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken