HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning aanvragen voor bezoekers

Parkeervergunning aanvragen voor bezoekers

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een aantal gebieden geldt vanaf 29 maart betaald parkeren. Bewoners in een vergunningsgebied kunnen voor hun bezoek een parkeervergunning aanvragen.

Met een bezoekersvergunning kan uw bezoek met een korting van 50% op straat parkeren in het vergunninggebied waar u woont. U hebt maximaal 300 uur per jaar.
 

De bezoekersvergunning is gratis. U betaalt wel als uw bezoek komt parkeren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Dit zijn de voorwaarden voor een parkeervergunning voor bezoekers:

 • De vergunning is alleen geldig in uw eigen vergunninggebied.
 • U staat in­ge­schre­ven in een gebied waar betaald parkeren geldt.
 • Per adres is er één be­zoe­kers­ver­gun­ning mo­ge­lijk.

Regels voor bezoekersvergunning

 • U be­taalt per mi­nuut.
 • U kunt per ver­gun­ning maxi­maal 5 be­zoe­kers te­ge­lijk la­ten par­ke­ren.
 • U ge­bruikt uw ver­gun­ning on­li­ne via aan­mel­den­par­ke­ren.am­ster­dam.nl (deze web­si­te werkt het bes­te via Goog­le Chro­me) of te­le­fo­nisch via (020) 215 0077.
 • De sessie stopt automatisch op het laatste tijdstip waarop betaald parkeren in uw vergunninggebied afloopt.

Kopen van parkeersaldo voor uw bezoek

Hebt u een parkeervergunning voor bezoekers? Dan kunt u via aanmeldenparkeren.amsterdam.nl (deze website werkt het beste via Google Chrome) parkeersaldo kopen. Lees verder hoe u parkeersaldo kunt kopen voor uw bezoekers.

Geen wachtlijst

Er is geen wachtlijst voor deze parkeervergunning. Verder is er ook geen maximum aan het aantal beschikbare parkeervergunningen in een vergunninggebied. Wel is er een maximum gesteld aan het aantal parkeervergunningen per adres.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw parkeervergunning op 3 manieren aanvragen:

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

1) Online
 

Parkeervergunning voor bezoekers aanvragen
 

 • U moet inloggen met DigiD.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging en een besluit via de e-mail.

2) Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • dit aan­vraag­for­mu­lier
 • ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • stuur het formulier en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.

3) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

Neem uw geldig identiteitsbewijs mee naar de afspraak.

Parkeersaldo kopen voor uw bezoek

Als u de vergunning aangevraagd heeft en u deze ontvangen heeft, kunt u parkeersaldo kopen voor uw bezoek. Daarmee betaalt u de kosten voor het parkeren van uw bezoek. Lees hoe u parkeersaldo kunt kopen

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U hebt een digiD of een geldig identiteitsbewijs nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een parkeervergunning voor uw bezoek is gratis. U betaalt wel als uw bezoek komt parkeren. Dit kunt u doen door parkeersaldo te kopen voor uw bezoek. 

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

U krijgt voor 29 maart  2021 een brief over de toekenning van de vergunning.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Kan iemand anders de aanvraag doen?

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de vergunning voor u aan te vragen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.

U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:

 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.

 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via Weesp.nl/afspraak. Of bel 0294 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het Stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Gemeente Weesp en gemeente Amsterdam zijn ambtelijk gefuseerd en werken samen. Daarom wordt de uitbreiding van het parkeerbeleid uitgevoerd door de afdeling Parkeren van Amsterdam. U wordt daarom doorgeleid naar de formulieren van de gemeente Amsterdam. 

 • Online

Parkeervergunning voor bezoekers aanvragen

 • Schriftelijk en persoonlijk op het stadskantoor

Aan­vraag­for­mu­lier

Zie voor uitleg het blok 'Wat moet ik doen?'

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken