HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning op code gebruiken

Parkeervergunning op code gebruiken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Hebt u een parkeervergunning voor bedrijven, hulpverleners of maatschappelijke instellingen? Dan werkt uw parkeervergunning op code. Lees hier hoe het werkt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een parkeervergunning op code telkens voor één voertuig tegelijk gebruiken. De parkeervergunning op code is digitaal. De auto’s hoeven niet op dezelfde naam te staan. U bepaalt zelf aan welk kenteken u de vergunning koppelt. Kijk bij ‘Wat moet ik doen’ hoe u een kenteken aan uw parkeervergunning kunt koppelen.

Geen wachtwoord of wachtwoord kwijt?

De gemeente heeft de brief met inloggegevens aangetekend verstuurd naar de contactpersoon die bij de gemeente geregistreerd is. Neem contact op met deze persoon in uw organisatie.

De gemeente heeft de brief met inloggegevens aangetekend verstuurd naar de contactpersoon die bij de gemeente geregistreerd is. Neem contact op met deze persoon in uw organisatie.

Als u het wachtwoord kwijt bent of een nieuw wachtwoord wilt, kunt u het wachtwoord aanvragen via het contactformulier van Parkeerdiensten. Vermeld de bedrijfsnaam en het adres. Geef ook duidelijk aan of u een nieuw wachtwoord wilt of dat u het huidige wachtwoord kwijt bent. De gemeente stuurt de inloggegevens naar het e-mailadres van de contactpersoon die bij de gemeente bekend is. Als het verzoek voor 15.00 uur binnen is, krijgt u nog dezelfde werkdag het wachtwoord.

Het is niet mogelijk om inloggegevens telefonisch aan te vragen.

Contactpersoon wijzigen

U kunt een nieuwe contactpersoon voor uw parkeervergunning voor bedrijven online, schriftelijk of bij het stadskantoor doorgeven aan de gemeente. Kijk bij ‘Bedrijfsgegevens aanpassen’ hoe u dat kunt doen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet het kenteken van het voertuig dat u wilt parkeren koppelen aan de parkeervergunning op code. Het koppelen kan alleen maar online. Ga hiervoor naar de bedrijvenpagina op parkeervergunning.amsterdam.nl. Log in en volg de stappen.

Direct kenteken koppelen 


Het kenteken wordt direct gewijzigd wanneer u kiest voor datum (vandaag) en starttijd (nu). Het parkeerrecht blijft gekoppeld aan het kenteken totdat u er een ander kenteken aan koppelt. Controleer daarom altijd of het juiste kenteken is gekoppeld voordat u de auto gebruikt.

Let op:

  • Per ver­gun­ning kunt u maxi­maal 1 keer per 5 mi­nu­ten het ken­te­ken wij­zi­gen.
  • Con­tro­leer bij het wij­zi­gen al­tijd of het juis­te ken­te­ken is in­ge­voerd, en of er geen ty­pe­fout in het ken­te­ken staat. Als het ken­te­ken niet klopt, kan de ei­ge­naar van de ge­par­keer­de auto een na­hef­fings­aan­slag (par­keer­boe­te) krij­gen.
  • Uw ver­gun­ning is al­leen gel­dig in het be­tref­fen­de ver­gun­ning­ge­bied. Hebt u een hulpverlenersvergunning? Uw hulpverlenersvergunning is geldig in alle vergunningsgebieden in Weesp. Op de over­zichts­pa­gi­na ziet u per ver­gun­ning in welk ge­bied de ver­gun­ning gel­dig is.Kijk voor meer in­for­ma­tie over ver­gun­ning­ge­bie­den bij ‘Parkeertarieven en –gebieden'.

U kunt ook de handleiding uitprinten en op uw gemak nalezen. 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw kenteken gratis wijzigen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

Het kenteken wordt direct gewijzigd wanneer u kiest voor datum <vandaag> en starttijd <nu>.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken