HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Parkeervergunning overzetten op naam van een ander bedrijf

Parkeervergunning overzetten op naam van een ander bedrijf

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt uw bedrijfsvergunning overzetten op naam van een ander bedrijf ('tenaamstelling' wijzigen).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een parkeervergunning voor bedrijven alleen aan een ander bedrijf overdragen als de bedrijfsactiviteiten niet veranderen. Een modezaak moet hiervoor dus een modezaak blijven, een bloemist een bloemist, enzovoort.

Bij de overdracht van de bedrijfsvergunning moet de nieuwe vergunninghouder voldoen aan deze voorwaarden.

Andere bedrijfsactiviteit

Als een bestaand bedrijf niet van eigenaar verandert, maar wel van bedrijfsactiviteit, dan is er sprake van een nieuw bedrijf op het adres. De parkeervergunning kan dan niet op een andere naam gezet worden. U moet dan uw huidige vergunning opzeggen en een nieuwe aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt de parkeervergunning op 2 manieren overdragen.

1) Schriftelijk

U moet u in elk geval meesturen:

 • Een ko­pie van uw iden­ti­teits­be­wijs
 • Kopie identiteitsbewijs van de nieuwe vergunninghouder
 • Het ingevulde overdrachtsformulier
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.
 • Stuur de ondertekende brief en de documenten naar het adres op het formulier. U krijgt geen ontvangstbevestiging van de gemeente.

2) Persoonlijk aan de balie van het stadskantoor

Lukt online wijzigen niet? Dan kunt u vanaf 20 januari 2021 ook naar het stadskantoor Weesp. U moet hiervoor een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het Stadskantoor als het echt niet anders kan.

Meenemen

 • U moet in elk geval uw identiteitsbewijs meenemen.
 • Kopie identiteitsbewijs van de nieuwe vergunninghouder
 • Het ingevulde overdrachtsformulier
 • Wat u verder nodig hebt, hangt af van uw situatie. Bekijk de situaties bij ‘wat heb ik nodig’.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig hebt, hangt af van uw situatie. Let op: er kan meer dan 1 van deze mogelijkheden van toepassing zijn. Doet u de wijziging schriftelijk, maak dan een scan of kopie van de stukken.

U neemt mee of stuurt op: Let op:
 • schriftelijk: een kopie van uw identiteitsbewijs
 • stadskantoor: uw geldig identiteitsbewijs
Staat uw BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie inleveren / meesturen.
kopie identiteitsbewijs van de nieuwe vergunninghouder. Staat het BSN op de achterkant? Kopieer dan beide kanten. U moet de kopie inleveren / meesturen.
ingevuld overdrachtsformulier Als uw partner overleden is hoeft u geen overlijdensakte in te leveren. U moet wel het overdrachtsformulier invullen en ondertekenen.
stadskantoor: vestigingsnummer van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
schriftelijk: kopie kentekenbewijs deel 1b van de nieuwe vergunninghouder
Gaat u de ver­gun­ning met au­to­ma­ti­sche in­cas­so be­ta­len? Dan moet u het machtigingsformulier automatische incasso uitprinten, ondertekenen en toevoegen. In het formulier wordt gevraagd naar een 'Vergunningnummer'. Als dit uw eerste aanvraag is kunt u dit veld openlaten.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U kunt uw parkeervergunning gratis overdragen.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

De wijziging van uw parkeervergunning wordt binnen 4 weken afgehandeld. U ontvangt een bevestiging van de wijziging.

U vindt hier informatie over: "Machtigingen"

Machtigingen

Ja, dat kan. U moet die persoon dan machtigen om de parkeervergunning te wijzigen op het stadskantoor.

De gemachtigde moet meenemen:

 • het mach­ti­gings­for­mu­lier, door u in­ge­vuld en on­der­te­kend. Maxi­maal 4 we­ken oud (mag een ko­pie zijn).
 • alle ge­vraag­de do­cu­men­ten voor een wijziging
 • een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van zich­zelf
 • een ko­pie van een gel­dig iden­ti­teits­be­wijs van u. Staat uw BSN op de ach­ter­kant? Ko­pi­eer dan bei­de kan­ten.
 • U kunt ook een handgeschreven toestemmingsverklaring meenemen. Daar moet op staan:
 • wie de toe­stem­ming geeft
 • de hand­te­ke­ning van de­ge­ne die toe­stem­ming geeft
 • de da­tum
 • het doel waar­voor de toe­stem­ming wordt ge­ge­ven
 • wie de toe­stem­ming krijgt.

  Let op: u moet uw eigen identiteitsbewijs meenemen en het identiteitsbewijs van degene die toestemming geeft.
   
 • Degene die u hebt gemachtigd moet een afspraak maken. Dit kan via weesp.nl/afspraak. Of bel (0294) 491 391 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur).

  Wij willen drukte op het stadskantoor voorkomen. Daarom vragen wij u uw zaken zo veel mogelijk online te regelen. Maak alleen een afspraak op het stadskantoor als het echt niet anders kan.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken