HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Passend onderwijs

Passend onderwijs

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • passend onderwijs is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs;
  • bijvoorbeeld kinderen die slecht horen of zien, of doof of blind zijn, zeer moeilijk leren of gedragsproblemen of een lichamelijke beperking hebben;
  • scholen zijn sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede (geschikte) onderwijsplek te bieden;
  • om ervoor te zorgen dat alle kinderen een geschikte onderwijsplek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd (Qinas en Unita).

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de websites van Passend Onderwijs, Qinas en Unita.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken