HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Passend onderwijs

Passend onderwijs

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • passend onderwijs is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben in het onderwijs;
  • bijvoorbeeld kinderen die slecht horen of zien dan wel doof of blind zijn, zeer moeilijk leren of gedragsproblemen hebben, of een lichamelijke beperking hebben;
  • scholen zijn er sinds 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede (passende) onderwijsplek te bieden;
  • om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd (Qinas en Unita).

Meer informatie

Voor meer informatie, zie de websites van Passend Onderwijs, Qinas en Unita.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken