HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Persoonsgebonden budget PGB (Wmo en Jeugdhulp)

Persoonsgebonden budget PGB (Wmo en Jeugdhulp)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • de gemeente biedt hulp (zorg in natura) aan jeugd en volwassenen;
  • als de hulp niet passend is, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB);
  • voor meer informatie kijkt u bij "Hoe werkt het?".
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Toekennen persoonsgebonden budget

U meldt zich met uw zorgvraag bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp en in welke vorm het best past bij uw situatie. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of een PGB nodig is. Vervolgens moet u een budgetplan opstellen, al dan niet in samenwerking met de gemeente. In dit plan omschrijft u de benodigde hulp en het bijbehorende tarief. De gemeente beoordeelt vervolgens of de offerte binnen het maximale beschikbare tarief valt.

Zorgovereenkomst

U sluit met een zorgverlener een zorgovereenkomst af. Dit is een contract met afspraken tussen de budgethouder en degene die de zorg verleent. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeente controleren deze zorgovereenkomst. Zij kijken of de afspraken wel gemaakt mogen worden.

Declareren

U geeft aan de SVB door hoeveel er betaald moet worden. Dit heet declareren. Soms betaalt de SVB iedere maand hetzelfde bedrag en is declareren niet nodig.

Uitbetalen

Als er voldoende budget is, maakt de SVB de declaratie over aan de zorgverlener. Raakt het budget op, dan kunt u niet meer declareren en moet u bijstorten.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanvragen

  • als u een persoonsgebonden budget wilt aanvragen of verlengen, maakt u een afspraak met een van de consulenten via telefoonnummer (0294) 491 391;
  • de Wmo- en jeugdconsulenten zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 11.00 uur;
  • u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanvraag dan wel verlenging van uw persoonsgebonden budget.

Meer informatie

  • voor meer informatie belt u met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) via telefoonnummer (030) 264 82 00, op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur;
  • u kunt ook de website van de SVB bekijken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken