HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Persoonsgebonden budget PGB (Wmo en Jeugdhulp)

Persoonsgebonden budget PGB (Wmo en Jeugdhulp)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • de gemeente biedt hulp (Zorg in Natura (ZiN)) aan jeugdigen en volwassenen;
 • als de hulp niet passend is, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB).
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Toekennen persoonsgebonden budget

 • U meldt zich met uw zorgvraag bij de gemeente;
 • de gemeente bekijkt samen met u welke hulp en in welke vorm het best past bij uw situatie;
 • tijdens dit gesprek wordt bekeken of een persoonsgebonden budget nodig is;
 • vervolgens moet u een budgetplan opstellen, dit kan eventueel in samenwerking met de gemeente;
 • in dit plan omschrijft u de benodigde hulp en het bijbehorende tarief;
 • de gemeente beoordeelt vervolgens of de offerte binnen het maximale beschikbare tarief valt.

Zorgovereenkomst

 • U sluit met een zorgverlener een zorgovereenkomst af;
 • dit is een contract met afspraken tussen degene die het budget beheert en degene die de zorg verleent;
 • de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de gemeente controleren deze zorgovereenkomst. Zij kijken of de afspraken wel gemaakt mogen worden.

Declareren

 • U geeft aan de SVB door hoeveel er betaald moet worden; dit heet declareren;
 • soms betaalt de SVB iedere maand hetzelfde bedrag en is declareren niet nodig.

Uitbetalen

 • Als er voldoende budget is, maakt de SVB de declaratie over aan de zorgverlener;
 • raakt het budget op, dan kunt u niet meer declareren en moet u geld bijstorten.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Aanvragen

 • als u een persoonsgebonden budget wilt aanvragen of verlengen, maakt u een afspraak met een van de consulenten via telefoonnummer (0294) 491 391;
 • de Wmo- en jeugdconsulenten zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 11.00 uur;
 • u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de aanvraag dan wel verlenging van uw persoonsgebonden budget.

Meer informatie

 • voor meer informatie belt u met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) via telefoonnummer (030) 264 82 00, op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur;
 • u kunt ook de website van de SVB bekijken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken