HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Planschade

Planschade

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Kan een gebied door een ruimtelijk plan anders worden gebruikt of ingericht, dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de waarde van de omliggende huizen. Ook kan een ruimtelijk plan maken dat u als onderneming minder inkomsten heeft.

  • de waardevermindering en inkomstenderving moeten allebei meer dan 2% zijn.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een verzoek om vergoeding van planschade betaalt u een wettelijk drempelbedrag van € 300,-. Dit drempelbedrag ontvangt u retour als de planschade na onderzoek wordt toegekend.

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen en de schade niet verzekerd is. Daarnaast geldt dat u de schade niet kon verwachten toen u het onroerend goed kocht.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt schadevergoeding aan de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

  • waarom u vergoeding vraagt;
  • hoeveel vergoeding u wilt;
  • door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan);
  • een omschrijving van de schade;
  • het schadebedrag;
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
  • uw bankrekeningnummer.

 Uw moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U betaalt een wettelijk drempelbedrag. Dit drempelbedrag ontvangt u retour als de planschade na onderzoek wordt toegekend.

U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken