HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Planschade

Planschade

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Planschade is schade die veroorzaakt wordt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. Bijvoorbeeld als een plan bepaalt dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen.

 • voor als u als onderneming minder inkomsten heeft;
 • inkomstenderving en waardevermindering moeten allebei meer dan 2% zijn.

Is dit bij u het geval? Dan kunt u aan de gemeente een vergoeding vragen voor deze planschade.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Schade kan op 2 manieren ontstaan:

 • uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving);
 • uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

U betaalt een wettelijk drempelbedrag. Dit drempelbedrag ontvangt u retour als de planschade na onderzoek wordt toegekend.

Vergoeding voor de schade

U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

 • is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u in ieder geval zelf betalen;
 • is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u in ieder geval zelf betalen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt schadevergoeding aan de gemeente. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

 • waarom u vergoeding vraagt;
 • hoeveel vergoeding u wilt;
 • door welke ruimtelijk plan de schade is ontstaan (bijvoorbeeld het bestemmingsplan);
 • een omschrijving van de schade;
 • het schadebedrag;
 • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer;
 • uw bankrekeningnummer.

 Uw moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief is.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

U betaalt een wettelijk drempelbedrag. Dit drempelbedrag ontvangt u retour als de planschade na onderzoek wordt toegekend.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken