HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Pleegouder worden en verzorging pleegkind melden

Pleegouder worden en verzorging pleegkind melden

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de eigen ouders wonen. Zo’n kind verdient een kans om in een gezinssituatie te worden opgevangen of op te groeien, zoals in een pleeggezin;
 • in samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek zoekt de gemeente Weesp zoveel mogelijk pleegouders om pleegkinderen een veilig thuis te bieden. Als pleegouder zorgt u ervoor dat een kind kan opgroeien in een veilige gezinssituatie. U biedt veiligheid en een tijdelijk thuis;
 • pleegouder zijn kan in verschillende vormen. Soms is dat 1 weekend per maand, een vakantie, misschien een jaar of langdurig. Het kan dus deel- of fulltime zijn. Wanneer mogelijk gaat het kind terug naar eigen ouders. Maar het kan ook zijn dat het kind bij het pleeggezin blijft tot hij/zij volwassen is. Landelijk is bepaald dat pleegzorg tot 21 jaar is;
 • als u voor (langere tijd) een pleegkind verzorgt en opvoedt, dan moet u dit melden bij de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • meer informatie over pleegouder worden, vindt u op de website Ik wil pleegouder worden. De gemeente Weesp is onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek en regelt de pleegzorg samen met de andere gemeenten in de regio;
 • als u pleegouder mag worden van een kind, krijgt u een vergoeding. Ook krijgt u ondersteuning van een pleegzorgorganisatie.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • u meldt dat u pleegouder wilt worden bij een van de pleegzorgorganisaties waar de gemeente Weesp een contract mee heeft via de website Ik wil pleegouder worden;
 • u meldt bij gemeente Weesp dat u (voor langere tijd) een pleegkind verzorgt en opvoedt;
 • u doet dit binnen 5 dagen na de verhuizing. U doet dit online of persoonlijk aan de balie;
 • bezoek voor meer informatie de pagina Verhuizing doorgeven;
 • als uw pleegkind vertrekt of overlijdt, meldt u dit ook bij de gemeente.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken