HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Privacyverklaring Straatparkeren

Privacyverklaring Straatparkeren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Parkeren verzamelt en gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van Weespers (bij parkeervergunningen) en kentekenhouders van voertuigen die in de gemeente Amsterdam parkeren. Parkeren doet dit voor drie hoofdprocessen:

 • Straatparkeren
 • Garageparkeren
 • Fietsparkeren

Het hangt af van de verwerking welke persoonsgegevens precies worden verwerkt. Hieronder wordt de verwerking van persoonsgegevens bij Straatparkeren benoemd. De privacyverklaringen voor Garageparkeren en Fietsparkeren kunt u elders op deze site raadplegen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verwerking van persoonsgegevens bij Straatparkeren (Fiscaal handhaven)

De doelen van het verwerken van persoonsgegeven voor Straatparkeren – Fiscaal handhaven zijn:

 • Heffing en invordering van parkeerbelasting (betaald parkeren)
 • Controle op het betalen van parkeerbelasting (handhaving)
 • Administratie parkeervergunningen en parkeerrechten (verlenen, wijzigen of intrekken)
 • Afhandeling bezwaar- en beroepszaken m.b.t. de uitvoering van parkeerbeleid
 • Afhandeling klachten over de uitvoering van parkeerbeleid
 • Verkrijgen van managementinformatie is niet tot personen herleidbare vorm, alsmede statistisch onderzoek t.b.v. gemeentelijk beleid inzake betaald parkeren en/of mobiliteitsonderzoek in niet tot personen herleidbare vorm

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang, namelijk: het uitvoeren van het gemeentelijk parkeerbeleid op basis van artikel 225 van de Gemeentewet.

Categorieën persoonsgegevens

Hiervoor gebruikt Parkeren de volgende categorieën persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: voorletters, voorvoegsels, achternaam, geboortedatum, datum overlijden, kenteken, aanduiding naamgebruik, indicatie geheim, aanduiding In Onderzoek, inschrijvingsadres, begin- en eindtijd parkeerrecht, situatiescans.

Bijzondere persoonsgegevens: BSN, kopie gehandicaptenparkeerkaart, mantelzorgindicatie.

De volgende organisatieonderdelen van gemeente Amsterdam wisselen gegevens in de verwerking straatparkeren uit, of hebben door de uitvoering van hun taken toegang tot de gegevens:

- Parkeren
- Belastingen
- Dienstverlening
- Handhaving en Toezicht

Ontvangers

De gemeente Amsterdam wisselt voor de opsporing van gestolen voertuigen en voertuigen met andere belemmerende statussen (doelstelling 3 van Straatparkeren) persoonsgegevens uit met:

 • Dienst Wegverkeer (RDW)
 • Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)
 • In het geval van een gestolen voertuig stuurt het LIV het resultaat door naar de Politie

Voor de gegevensuitwisseling met de RDW, het LIV en de Politie is een convenant gesloten.

Geen doorgifte, geen profilering, geen geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens van Straatparkeren worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart persoonsgegevens voor zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken, of zoals is bepaald in de Archiefwet. Voor meer informatie hierover zie de website van het gemeentelijk stadsarchief.

Voor Straatparkeren gelden de volgende bewaartermijnen: Als er met een kenteken niks aan de hand is (d.w.z. er is betaald, het voertuig staat niet als gestolen geregistreerd e.d.), dan wordt het kenteken binnen 48 uur automatisch verwijderd uit de systemen. Deze scan komt niet in een archief terecht. Uiterlijk na 48 uur is het dus niet meer mogelijk om te zien waar een voertuig heeft geparkeerd. Als er met een kenteken wél wat aan de hand is, bijvoorbeeld omdat er niet betaald is, dan wordt het kenteken bewaard zo lang als dat wettelijk verplicht of noodzakelijk is. Zie eventueel artikel 29 van het Privacyreglement voor meer gedetailleerde informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken