HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname

Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Soms kan een persoon vanwege een psychische stoornis een gevaar vormen voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kan een gedwongen opname volgen maar alleen als dat beslist noodzakelijk is. Een deskundig arts beoordeelt de situatie en kijkt of sprake is van een stoornis van de geestvermogens. De arts stelt hierover een verklaring op. De burgemeester kan besluiten dat de persoon gedwongen wordt opgenomen als een machtiging van de rechter niet kan worden afgewacht.  

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om iemand gedwongen te laten opnemen is toestemming van de rechter nodig. Kan dit niet wachten? Dan mag de burgemeester ook toestemming geven. De burgemeester beslist pas na advies van een psychiater.

Toestemming van burgemeester tot gedwongen opname

De burgemeester beoordeelt de volgende omstandigheden:

  • de persoon is 12 jaar of ouder en wil niet vrijwillig worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • de persoon is een gevaar voor zichzelf of voor een ander;
  • de persoon veroorzaakt te veel overlast;
  • het gevaar wordt, zeer vermoedelijk, veroorzaakt door een psychische stoornis;
  • een opname in een ziekenhuis is de enige mogelijkheid;
  • de burgemeester heeft een verklaring van een psychiater.

Melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ?

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). Verplichte GGZ is een uiterste redmiddel; in de gemeente werken partijen (welzijnsorganisaties, het maatschappelijk werk, de woningcorporatie, zorgorganisaties etc.) met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. In de WvGGZ is geregeld dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (WvGGZ). U kunt daarvoor contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer (0294) 491 391. In geval van crisis belt u altijd 112.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken