HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname

Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gedwongen opname

Soms kan een persoon vanwege een psychische stoornis een gevaar vormen voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kan een gedwongen opname volgen maar alleen als dat beslist noodzakelijk is. Een deskundig arts beoordeelt de situatie en kijkt of sprake is van een stoornis van de geestvermogens. De arts stelt hierover een verklaring op. De burgemeester kan besluiten dat de persoon gedwongen wordt opgenomen als een machtiging van de rechter niet kan worden afgewacht.  

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Om iemand gedwongen te laten opnemen is toestemming van de rechter nodig. Kan dit niet wachten? Dan mag de burgemeester ook toestemming geven. De burgemeester beslist pas na advies van een psychiater.

Toestemming van burgemeester tot gedwongen opname

De burgemeester beoordeelt de volgende omstandigheden:

  • de persoon is 12 jaar of ouder en wil niet vrijwillig worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • de persoon is een gevaar voor zichzelf of voor een ander;
  • de persoon veroorzaakt te veel overlast;
  • het gevaar wordt, zeer vermoedelijk, veroorzaakt door een psychische stoornis;
  • een opname in een ziekenhuis is de enige mogelijkheid;
  • de burgemeester heeft een verklaring van een psychiater.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken