HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Reclamebelasting

Reclamebelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt belasting voor het hebben van openbare aankondigingen (reclameobjecten), zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit heet reclamebelasting.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag reclamebelasting wordt in rekening gebracht bij degene die de openbare aankondiging (reclameobject) doet. De reclamebelasting wordt alleen geheven als geen sprake is van een aanslag precariobelasting voor hetzelfde reclameobject.

Verordening reclamebelasting 2018

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van SWW-gemeenten (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren), p/a Postbus 241, 1200 AE Hilversum. Vermeld in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de aanslag.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u 2 maanden de tijd om deze te betalen.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u belastingen SWW machtigen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het vaste bedrag per onroerende zaak is € 400,-.

Bedraagt de WOZ-waarde van de onroerende zaak meer dan € 80.000,-, dan wordt het vaste bedrag van € 400,- vermeerderd met € 1,60 per € 1.000,- WOZ-waarde boven de       € 80.000,- WOZ-waarde.

De belasting bedraagt maximaal € 1.000,- per onroerende zaak.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken