HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Reclamebelasting

Reclamebelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt belasting voor het hebben van openbare aankondigingen (reclameobjecten), zichtbaar vanaf de openbare weg. Dit heet reclamebelasting.

Reclameobjecten

Vanaf dit jaar betaalt u ook reclamebelasting als u reclame voert op reclameobjecten waarvoor u voorheen (tot 2020) precariobelasting moest betalen. De gemeenteraad heeft dit besloten zodat alle ondernemers die reclame voeren meebetalen aan het ondernemersfonds Weesp Centraal. Het heeft als bijkomend voordeel dat de opbrengsten van de reclamebelasting naar verhouding zullen stijgen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanslag reclamebelasting wordt in rekening gebracht bij degene die de openbare aankondiging (reclameobject) doet.

Verordening reclamebelasting 2019
Verordening reclamebelasting 2020

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, kunt u het bedrag betalen in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn één maand later.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het vaste bedrag per onroerende zaak is € 413,-.

Bedraagt de WOZ-waarde van de onroerende zaak meer dan € 80.000,-, dan wordt het vaste bedrag van € 413,- vermeerderd met € 1,65 per € 1.000,- WOZ-waarde boven de  € 80.000,- WOZ-waarde.

De belasting bedraagt maximaal € 1.000,- per onroerende zaak.

Zie ook de verordening reclamebelasting 2020.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken