HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • de gemeente kan u helpen als uw inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt en u moeite heeft om maandelijks rond te komen;
 • dat geldt ook voor noodzakelijke kosten die voortkomen uit individuele bijzondere omstandigheden;
 • het maakt niet uit of dat inkomen komt uit werk, bijstand of een andere uitkering;
 • u kunt, afhankelijk van uw situatie, gebruik maken van diverse regelingen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Collectieve Zorgverzekering

 • de gemeente Weesp heeft met zorgverzekeraars Menzis en Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een collectieve verzekering voor inwoners met hoge zorgkosten.

Individuele inkomenstoeslag

 • deze toeslag is bestemd voor inwoners vanaf 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig (3 jaar) een laag inkomen hebben, geen zicht op inkomensverbetering hebben en een vermogen hebben dat niet hoger is dan de vermogensgrens.

Declaratieregeling huisraad

 • inwoners met een laag inkomen kunnen tot een bepaald bedrag en onder bepaalde voorwaarden kosten van noodzakelijke huisraad en duurzame gebruiksgoederen declareren;
 • onder noodzakelijke kosten binnen deze regeling worden verstaan: wasmachine, koelkast, fornuis, bed (inclusief matras), computer en fiets.

Declaratieregeling Kindpakket

 • Het Kindpakket bestaat uit vergoedingen voor kinderen die naar school gaan. Dit zijn kosten die ervoor kunnen zorgen dat kinderen op school en aan bepaalde activiteiten kunnen meedoen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten

 • particulieren kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding als zij op grond van persoonlijke financiĆ«le omstandigheden niet in staat zijn de aanslag te betalen.

Bijzondere bijstand

 • bijzondere bijstand kan aangevraagd worden wanneer mensen kosten hebben die zij zelf niet kunnen dragen en die niet onder de genoemde regelingen vallen, maar die wel noodzakelijk en bijzonder zijn.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • kijk allereerst of u zelf hulp kunt regelen, via familie, vrienden of buren. Soms kan deze hulp voldoende zijn. In de digitale gemeentegids vindt u verdere informatie over lokale organisaties, inwonersgroepen en instellingen die u kunnen helpen. Denk aan kleine hand- en spandiensten, sociale activiteiten, hulp bij administratie of ondersteuning van maatschappelijk werk;
 • is uw hulpvraag hiermee niet opgelost of wilt u graag meer informatie over een bepaalde regeling, neem dan contact op met de gemeente Stichtse Vecht via (0346) 25 41 11 of via soza@stichtsevecht.nl. Wij kijken graag met u mee welke regeling voor u van toepassing is.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken