HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • de gemeente kan u helpen als uw inkomen op of rond het bijstandsniveau ligt en u moeite heeft om maandelijks rond te komen;
 • dat geldt ook voor noodzakelijke kosten die voortkomen uit individuele bijzondere omstandigheden;
 • het maakt niet uit of dat inkomen komt uit werk, bijstand of een andere uitkering;
 • u kunt, afhankelijk van uw situatie, gebruik maken van verschillende regelingen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Stadspas

 • de Stadspas met groene stip is een minimapas. Deze pas kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. De Stadspas is een pas die in uw portemonnee past. Met deze pas krijgt u korting op interessante aanbiedingen.

Collectieve Zorgverzekering

 • de gemeente Weesp heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis en gemeente Amsterdam afspraken gemaakt over een collectieve verzekering voor inwoners met hoge zorgkosten.

Individuele inkomenstoeslag

 • deze toeslag is bestemd voor inwoners vanaf 21 jaar tot en met pensioengerechtigde leeftijd, die langdurig (3 jaar) een laag inkomen hebben, geen zicht op inkomensverbetering hebben en een vermogen hebben dat niet hoger is dan de vermogensgrens.

Gratis openbaar vervoer voor ouderen

 • U krijgt gratis reizen in Amsterdam en Weesp met openbaar vervoer van het GVB, Connexxion en EBS. U reist niet gratis met de nachtbussen en de bussen van Keolis. U kunt de regeling aanvragen een maand voordat u de AOW-leeftijd bereikt. Bereken uw AOW-leeftijd op de site van SVB. Ook al is uw aanvraag eerder goedgekeurd, het abonnement start pas op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt.

Scholierenvergoeding

 • De Scholierenvergoeding  bestaat uit vergoedingen voor kinderen die naar school gaan. Het gaat daarbij om leermiddelen en kosten gemaakt voor sport en cultuur die u kunt declareren. Ook kunt u reiskosten van uw kind declareren.

Gratis laptop of tablet voor basisschool

 • Een gratis laptop of tablet voor uw kind  van 10, 11 of 12 jaar op de basisschool.

Gratis laptop of tablet voor middelbare school

 • Een gratis laptop of tablet voor uw kind op de middelbare school. U kunt één gratis laptop of tablet per 5 schooljaren per kind krijgen. Ook kunt u eenmalig € 200,- voor internetkosten krijgen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten

 • particulieren kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding als zij op grond van persoonlijke financiële omstandigheden niet in staat zijn de aanslag te betalen.

Bijzondere bijstand

 • bijzondere bijstand kan aangevraagd worden wanneer mensen kosten hebben die zij zelf niet kunnen betalen en die niet onder de genoemde regelingen vallen, maar die wel noodzakelijk en bijzonder zijn.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • kijk eerst of u zelf hulp kunt regelen, via familie, vrienden of buren. Soms kan deze hulp voldoende zijn. In de digitale gemeentegids vindt u verdere informatie over lokale organisaties, inwonersgroepen en instellingen die u kunnen helpen. Denk aan kleine hand- en spandiensten, sociale activiteiten, hulp bij administratie of ondersteuning van maatschappelijk werk;
 • is uw hulpvraag hiermee niet opgelost of wilt u graag meer informatie over een bepaalde regeling, neem dan contact op met Werk, Participatie & Inkomen Amsterdam  (020) 252 6030 of stuur een mail met uw vraag naar teamweesp@amsterdam.nl

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken