HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Rioolheffing

Rioolheffing

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een belasting die u betaalt voor het afvoeren van afvalwater via het gemeentelijk riool.

  • u krijgt een aanslag rioolheffing als u gebruiker bent van een woning of woonark of een niet-woning zoals een winkel of bedrijfspand;
  • het waterverbruik bepaalt de hoogte van de rioolheffing;
  • u betaalt de belasting op basis van het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.

Bel of mail Belastingen SWW voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het waterverbruik bepaalt de hoogte van de rioolheffing. U betaalt de belasting op basis van het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit de locatie wordt afgevoerd.

Als u verhuist of het gebruik van de niet-woning wordt beëindigd, betaalt u alleen over de maanden dat u op uw oude adres heeft gewoond. Na uitschrijven uit het bevolkingsregister volgt automatisch een ontheffing voor de rest van de maanden in dat jaar. Verhuist u binnen Weesp, dan ontvangt u een vermindering van de aanslag voor uw oude woning of niet-woning en een aanslag voor uw nieuwe (niet-)woning.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar van SWW-gemeenten (Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren), p/a Postbus 241, 1200 AE Hilversum. Vermeld in het bezwaarschrift waarom u het niet eens bent met de aanslag.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u 2 maanden de tijd om deze te betalen.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het verschuldigde bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u Belastingen SWW machtigen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De tarieven 2018 zijn:

  • tot 300 m3 afvalwater: € 208,72
  • voor elke 100 m3 of gedeelte gedeelte daarvan boven 300 m3 wordt het eerste bedrag verhoogd met: € 83,32

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken