HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Roerende-zaakbelasting

Roerende-zaakbelasting

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • een belasting die u betaalt op roerende zaken, zoals een woonark, woonwagen, etc.;
  • u krijgt een RZB-aanslag als u op 1 januari eigenaar bent van een roerende-zaak;
  • de economische waarde van de roerende zaak bepaalt de hoogte van de aanslag.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • de gemeente kijkt naar de eigendomssituatie op 1 januari van het belastingjaar. Bent u op deze datum eigenaar van een roerende zaak, dan betaalt u voor het gehele jaar RZB;
  • als u na 1 januari van het belastingjaar de roerende zaak verkoopt, betaalt u voor het gehele jaar RZB;
  • verkoopt u uw roerende zaak in de loop van dit jaar, dan verrekent de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar.

Een kopie van de aanslag van een vorig belastingjaar kunt u opvragen via belastingen@amsterdam.nl.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? U kunt dan binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet schriftelijk bezwaar maken via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft u 2 maanden de tijd om deze te betalen.

Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt het te betalen bedrag in maximaal 8 maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven. Maakte u in het verleden nog geen gebruik van automatische incasso en wilt u dat nu wel doen? Dan kunt u de gemeente Amsterdam machtigen via Mijn Belastingen.

Neem contact op met Belastingen, gemeente Amsterdam voor meer informatie

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief 2021 is:

Tarief als percentage

van de WOZ-waarde

2021

Eigenaar woning

0,0734

Eigenaar niet woning

0,2333

Gebruiker niet woning

0,1909

De bovengenoemde percentages vermenigvuldigt u met de WOZ-waarde.

Zie ook de verordening roerende-zaakbelasting 2021.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken