HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Scholen

Scholen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • in de gemeente Weesp zijn 6 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd, te weten:

Basisscholen

VMBO, HAVO, VWO

Aannamebeleid basisscholen

Informatie over het toelatingsbeleid basisonderwijs in Weesp incl. BS Weespersluis 1-2018

Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969.

Tijdelijke huisvesting

2017-06-15 Tijdelijke huisvesting school Papelaan 99

Nieuwbouw Brede school Weespersluis

2018-07-19 Persbericht voorontwerp Brede School Weespersluis vastgesteld

2017-07-13 Nieuwe scholen Weespersluis

2017-06-27 Persbericht: Schoolbesturen Weespersluis ondertekenen convenant

2017-09-08 Persbericht: Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie Brede School Weespersluis

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken