HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Scholen

Scholen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • in de gemeente Weesp zijn 6 basisscholen en 2 scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd, te weten:

Basisscholen

VMBO, HAVO, VWO

Aannamebeleid basisscholen

Informatie over het toelatingsbeleid basisonderwijs in Weesp

Leerplicht

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Gooi en Vechtstreek houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet 1969.

Tijdelijke huisvesting

2017-06-15 Tijdelijke huisvesting school Papelaan 99

Nieuwbouw Brede school Weespersluis

2017-07-13 Nieuwe scholen Weespersluis

2017-06-27 Persbericht: Schoolbesturen Weespersluis ondertekenen convenant

2017-09-08 Persbericht: Samenwerkingsovereenkomst voor realisatie Brede School Weespersluis

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: info@weesp.nl

Openingstijden

Afspraak maken