HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Schoolkosten, bijdrage

Schoolkosten, bijdrage

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op de basisschool en in het voortgezet onderwijs krijgt uw kind schoolboeken en andere leermiddelen gratis. Schoolboeken zijn niet gratis in het:

 • middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
 • hoger beroepsonderwijs (hbo);
 • voortgezet algemeen onderwijs voor volwassenen (vavo);
 • particulier voortgezet onderwijs.

U kunt wel een vergoeding voor de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Let op: De tegemoetkoming geldt voor scholieren die een voltijdopleiding doen in het voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan vmbo, havo, vwo, mavo, lwoo, praktijkonderwijs, vso (u krijgt de tegemoetkoming tot uw kind 20 is) en vavo in Nederland.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De tegemoetkoming is een gift, u hoeft dit niet terug te betalen. Hoeveel u krijgt, hangt af van het inkomen van uw ouders. U hebt recht op de tegemoetkoming als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • u volgt in Nederland een voltijdopleiding in het voortgezet onderwijs (vo), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo);
 • u bent tussen de 18 en 30 jaar oud. Of als u op het voortgezet speciaal onderwijs zit tussen de 18 en 20 jaar;
 • u hebt de Nederlandse nationaliteit. Als u niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kunt u soms toch een tegemoetkoming krijgen. Kijk in het nationaliteitenschema van de DUO of dit voor u geldt.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • u kunt een vergoeding in de schoolkosten aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
 • zit uw kind op een particuliere school? Informeer dan bij de school wat de mogelijkheden zijn.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voor het aanvragen van de tegemoetkoming hebt u nodig:

 • uw DigiD;
 • gegevens van uw school en opleiding.
U vindt hier informatie over: "Hoelang duurt het?"

Hoelang duurt het?

De tegemoetkoming gaat in op de eerste dag van het kwartaal, nadat u 18 jaar bent geworden. Dit kan dus zijn op: 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken