HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Sociale huurwoning, urgentieverklaring

Sociale huurwoning, urgentieverklaring

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk een urgentieverklaring te krijgen. Het hebben van een urgentieverklaring betekent dat u 3 maanden lang voorrang heeft bij het zoeken naar een woning;
 • een urgentie aanvragen heeft alleen zin als u staat ingeschreven als woningzoekende (WoningNet)
 • een urgentie wordt alleen toegekend als er sprake is van een noodsituatie die het noodzakelijk maakt dat direct of op korte termijn (uiterlijk binnen 3 maanden) een woning beschikbaar komt. Dit is ter voorkoming van ernstige schade voor het welzijn van de aanvrager;
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • bent u op zoek naar een woning in Weesp en denkt u dat u misschien in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, leest u dan eerst het toelichtingsformulier;
 • denkt u na het lezen van het toelichtingsformulier dat u in aanmerking zou kunnen komen, dan maakt u een afspraak voor een adviesgesprek met mevrouw C. de Bruin, via telefoonnummer (0294) 491 391;
 • aan het eind van het adviesgesprek hoort u of het zinvol is om urgentie aan te vragen;
 • u beslist zelf of u urgentie aanvraagt bij de regionale urgentiecommissie van het Gewest Gooi en Vechtstreek;
 • een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de behandelkosten van € 75,00 zijn betaald en het aanvraagformulier zijn ontvangen door Regio Gooi en Vechtstreek in Bussum;
 • als u urgentie aanvraagt, beoordeelt de urgentiecommissie of u voor urgentie in aanmerking komt en adviseert zij het college van Burgemeester en Wethouders over het te nemen besluit.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 • de behandelkosten voor de aanvraag van een urgentieverklaring bedragen
  € 75,00;
 • een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als de behandelkosten van
  € 75,00 zijn betaald en het aanvraagformulier is ontvangen door Regio Gooi en Vechtstreek in Bussum.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken