HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Sport

Sport

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Lokaal Sportakkoord Weesp

Sportaccommodaties en -verenigingen in Weesp

Meer bewegen voor ouderen (MBVO)

Gooi in beweging

 • gezond eten en voldoende bewegen hoeft niet ingewikkeld te zijn. De GGD heeft daarom het programma Gooi in Beweging gepresenteerd voor kinderen van 0 tot 19 jaar;
 • de adviezen zijn gericht op ouders en jeugdigen. Ook school, kinderopvang, sportclubs en andere verenigingen kunnen er prima mee aan de slag. Zo zorgen we samen dat de jeugd in Weesp op gezond gewicht blijft.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland

 • het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen toch lid kunnen worden van een sportclub, of aan dans, muziek, beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs kunnen doen;
 • kinderen van 0 t/m 17 jaar, die in gezinnen leven met een laag inkomen, komen in aanmerking voor hulp vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland;
 • contributie voor de sportvereniging en eventuele sportattributen worden tot een bedrag van maximaal € 225,- per kind per jaar vergoed;
 • contributie voor een culturele activiteit en eventuele attributen worden tot een bedrag van maximaal € 425,- per kind per jaar vergoed;
 • het Jeugdfonds Sport & Cultuur keert uit, voor kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sportbeoefening ontbreken;
 • om voor het jeugdsportfonds in aanmerking te komen, moet bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur een aanvraag worden gedaan door een intermediair; dit kan een leraar, jeugdhulpverlener, arts of buurtwerker zijn;
 • voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het aanvragen van ondersteuning kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, bereikbaar via telefoonnummer (035) 760 07 68 of per e-mail info@cjgweesp.nl.

Aangepast sporten 't Gooi

 • Aangepast Sporten is een initiatief van Sportservice Noord-Holland;
 • de gemeente Weesp doet al verschillende jaren mee in dit regionale samenwerkingsverband om mensen met een beperking de kans te geven te sporten.

Sportbeleidsplan

Sportbeleidsplan Weesp 2017-2020

Openbaar sportterrein Papelaan

Ontwikkelingen openbaar sportterrein Papelaan, waarin: trapveldje en beachvolleybalvelden, Samen sporten, Rookvrij

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken