HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Stadspas

Stadspas

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Stadspas met groene stip is een minimapas. Deze pas kunt u aanvragen als u een laag inkomen en weinig vermogen heeft. De Stadspas is een pas die in uw portemonnee past. Met deze pas krijgt u korting op interessante aanbiedingen. Soms zijn de aanbiedingen zelfs helemaal gratis  zoals een identiteitskaart. Op de pas staat specifiek Weesper aanbod. Er zijn ook aanbiedingen uit Amsterdam. In Weesp kunt u, op vertoon van uw geldige Stadspas, gratis lid worden van de bibliotheek en kinderen kunnen gratis naar speeltuin Don Bosco.

De Stadspas die u nu krijgt wordt verder uitgebreid. In de toekomst kunt u bijvoorbeeld ook aanbiedingen zoals een gratis laptop of kleding voor uw kind met de Stadspas aanschaffen. Het jaar 2020 is een overgangsjaar waarin steeds meer aanbod op de pas wordt gezet. Wanneer er nieuw aanbod is, wordt u hierover geïnformeerd.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Weespers met een bijstandsuitkering krijgen de pas automatisch thuis gestuurd.

Weespers met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen via de website. Om de pas toegekend te krijgen mag uw inkomen niet hoger zijn dan de voor u geldende norm. De norm hangt af van uw gezinssituatie in 2019 en of u de pensioengerechtigde leeftijd hebt:

Tabel jaarinkomen
U krijgt geen AOW Maximaal jaarinkomen 2019
U woont alleen € 19.814,-
U woont alleen met uw kind(eren)     € 24.767,-
U woont samen met uw partner € 25.437,-
U en/of uw partner krijgt AOW
U woont alleen € 18.694,-
U woont alleen met uw kind(eren € 23.555,-
U woont samen met uw partner € 25.741,-

Voor meer informatie over hoe uw inkomen berekend wordt, kunt u in de toelichting voor de aanvraag van de Stadspas kijken.

Wanneer u de Stadspas in uw bezit heeft kunt op vertoon van de pas gebruik maken van de aanbieding. Het voordeel van deze Stadspas is dat u de aanbiedingen op de pas niet voor hoeft te schieten.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Om een Stadspas aan te vragen heeft u een ingevuld formulier nodig. Het formulier en de toelichting daarbij zijn te vinden onder het blokje 'Formulieren'. Houd er rekening mee dat u verzocht kan worden om aanvullende informatie op te sturen, bijvoorbeeld over uw inkomen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken