HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Subsidies kunst, cultuur, welzijn en sport

Subsidies kunst, cultuur, welzijn en sport

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

  • (sport)verenigingen, stichtingen, maatschappelijke en culturele organisaties die lokaal actief zijn, kunnen bij de gemeente Weesp een subsidie aanvragen;
  • er zijn twee soorten subsidies: structurele of budgetsubsidies en incidentele subsidies.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Structurele subsidie

  • voor een nieuwe structurele subsidie moet u vóór 1 april een aanvraag indienen.

Incidentele subsidie

  • een incidentele subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen, maar wel uiterlijk 8 weken voordat de activiteiten beginnen.

Voor de subsidie is een vast budget geraamd, het subsidieplafond. Het is dus mogelijk dat uw subsidieaanvraag wel aan de voorwaarden voldoet, maar dat er geen budget meer voorhanden is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van een eenmalige of meerjarige subsidie op het gebied van welzijn en sport maakt u gebruik van onderstaande aanvraagformulieren.

Voor het aanvragen van een eenmalige of meerjarige subsidie op het gebied van kunst en cultuur maakt u gebruik van onderstaande aanvraagformulieren.

U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief bijlagen, per post zenden aan Gemeente Weesp, t.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Voor meer informatie kunt u de Algemene Subsidieverordening 2010 bekijken. Als aanvulling op subsidieaanvragen voor cultuur kunt u de Regeling boordelingskader incidentele en structurele subsidieaanvragen cultuur bekijken. U kunt zich ook wenden tot de afdeling Samenleving van de Gemeente Weesp. Deze is te bereiken via telefoonnummer (0294) 491 391.

Als u een aanvraag wilt doen voor een subsidie voor sport en bewegen, bekijkt u dan de nadere subsidieregels. Aan deze regels moet u in ieder geval voldoen om subsidie te krijgen.

U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier, inclusief bijlagen, per post zenden aan Gemeente Weesp, t.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 5099, 1380 GB Weesp.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken