HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Trouwen

Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen;
 • u doet eerst een melding van voorgenomen huwelijk. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'. Dat kan in de gemeente waar u gaat trouwen;
 • u kunt deze melding online (niet voor kosteloze huwelijken) of schriftelijk doen, of u kunt een afspraak maken om persoonlijk langs te gaan bij de gemeente;
 • u kunt kiezen uit 3 verschillende ceremonies;
  • klassieke ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in de Raadzaal, een buitenlocatie (bijvoorbeeld een kerk) of eigen locatie;
  • korte zakelijke ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in de B&W kamer. Het betreft een ceremonie voor maximaal een half uur en met een maximum van 10 personen (inclusief bruidspaar). Deze ceremonie is alleen op donderdagochtend om 11.00 en 11.30 uur;
  • kosteloze ceremonie. Deze ceremonie vindt plaats in spreekkamer 8. Het betreft een ceremonie voor maximaal 15 minuten met een maximum van 6 personen (inclusief bruidspaar). Deze ceremonie is alleen op maandag- en woensdagochtend om 9.00 uur. 
 • trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd;
 • als u ook in de kerk gaat trouwen, mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Online aanvragen  Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Niet alleen een man en een vrouw kunnen met elkaar trouwen. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen met elkaar trouwen.

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • u en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder;
 • u mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
 • u mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus;
 • u mag niet gedwongen worden om te trouwen;
 • staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld. Aanstaande echtgenoten/partners kunnen meer informatie nalezen:

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voordat u kunt trouwen, moet u uw voornemen melden. Dit kan online of schriftelijk. Formulieren om dit voornemen kenbaar te maken, ontvangt u bij uw reservering.

U kunt de melding van het voornemen tot een huwelijk doen in de gemeente waar het huwelijk wordt gesloten.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt;
 • u kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen;
 • bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner;
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen.

In sommige gevallen kunnen wij aanvullende documenten nodig hebben bij uw melding.

 • als u in het buitenland bent geboren;
 • als u in het buitenland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan;
 • als u in het buitenland gescheiden bent of uw geregistreerd partnerschap heeft ontbonden;
 • u of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland;
 • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner).

In deze gevallen kunt u het best telefonisch contact opnemen.

Voor het vastleggen van een huwelijksdatum in de gemeente Weesp is het niet noodzakelijk een Nederlandse akte te overleggen. De buitenlandse akte dient u wel te overleggen voor het vastleggen van een huwelijksdatum.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 • Bij online regelen: volledige kosten worden tijdens het aanvraagproces afgerekend met iDeal;
 • Bij regelen op afspraak kan gekozen worden om vooraf alleen de reserveringskosten te voldoen;

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail: E-mail de gemeente Weesp
Social media

Openingstijden

Afspraak maken