HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • bent u 55 jaar of ouder, werkt u zelfstandig en heeft u onvoldoende inkomen om van te leven?
 • moet u stoppen als zelfstandig ondernemer of verkoopt u uw eigen bedrijf?
 • dan heeft u mogelijk recht op een Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) uitkering;
 • belangrijk is dat u uw aanvraag indient vóórdat u stopt als zelfstandige.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • voor meer informatie of het aanvragen van de IOAZ-uitkering kunt u contact opnemen met teamweesp@amsterdam.nl of bellen naar (020) 252 6030, het nummer van Werk, Participatie & Inkomen voor Weespers;
 • doe uw aanvraag vóórdat u stopt als zelfstandig ondernemer. Binnen 1,5 jaar na uw aanvraag moet u gestopt zijn als zelfstandige;
 • daarnaast ontvangt u informatie over uw rechten en plichten;
 • meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht op uw aanvraag.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner;
 • bewijs burgerservicenummers van u en uw eventuele partner;
 • bewijzen van inkomen van u en uw eventuele partner en kinderen;
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en kinderen;
 • bankafschriften van de lopende rekeningen over de laatste 3 maanden van u en uw eventuele partner en kinderen;
 • bewijzen van uw arbeidsverleden;
 • eventuele bewijzen van de beëindiging van vorige uitkeringen;
 • eventueel een echtscheidingsvonnis. Hierin staan alle afspraken die jullie hebben gemaakt over de echtscheiding;
 • de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaren;
 • berekend vermogen, eigen geld (indien bekend);
 • berekende schuld;
 • andere gegevens over uw vermogen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken