HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verbod op asbestdaken

Verbod op asbestdaken

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • De Rijksoverheid voert vanaf 2024 een verbod in op asbestdaken.
 • Vanaf 2024 mogen particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen geen asbestdaken meer bezitten.
 • Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. De maatregel moet gezondheidsproblemen voorkomen.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • Het verbod geldt alleen voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.
 • Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Wel kan het handig zijn, deze meteen mee te nemen bij het saneren.
 • Is een asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.
 • Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van asbest. Een particulier mag maximaal 35 m2 asbestdak dat in goede toestand is zelf verwijderen. Dit mag alleen in strikt omschreven gevallen. Gemeenten kunnen particulieren informeren onder welke voorwaarden dit mag. Verwijdering van asbest moet altijd gemeld worden bij de gemeente.
 • In de meeste gevallen moet een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf het asbestdak verwijderen.
 • Particulieren mogen nooit zelf dakleien verwijderen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Wie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen.
 • Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • Het gebruik van het Landelijk Asbestvolgsysteem is verplicht om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken