HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Verhuist u vanuit het buitenland naar Weesp, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente neem geldig legitimatiebewijs mee;

 • u verblijft tenminste 4 maanden in een half jaar in Nederland;
 • schrijft u zich binnen 5 dagen in bij de gemeente;
 • maak een afspraak.

 Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U bent verplicht binnen 5 dagen na aankomst in Nederland zich persoonlijk aan te melden in de gemeente waar u gaat wonen. Dit geldt voor alle leden van het gezin of de familie die zich voor de eerste keer inschrijven in Nederland. Als u niet bij iemand gaat inwonen, dan dient u een eigendomsbewijs of huurcontract te tonen van het pand waar u gaat wonen. Als u bij iemand inwoont is een verklaring van de hoofdbewoner vereist.

Als u minstens 4 maanden in Nederland komt wonen binnen een periode van 6 maanden, moet u zich inschrijven bij de gemeente.

U kunt zich inschrijven bij de gemeente als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

 • u hebt de Nederlandse nationaliteit;
 • u hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
 • u hebt de nationaliteit van Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland;
 • u hebt een geldige verblijfsvergunning;
 • u mag de beslissing op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Verhuist u vanuit het buitenland naar Weesp, dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. U wordt dan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • u gaat bij iemand inwonen of samenwonen;
 • u heeft schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner/medebewoner;
 • u gaat op kamers wonen;
 • u moet een huurovereenkomst tonen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet ook wel de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

 • Ga persoonlijk naar de gemeente om u in te schrijven. Doe dit binnen 5 dagen nadat u in Nederland bent aangekomen.
 • Schrijf u in op uw vaste woonadres.
 • Als uw partner ook naar Nederland is gekomen, moet uw partner met u meekomen naar de gemeente.
 • Als uw kinderen ook naar Nederland zijn gekomen, moeten zij met u meekomen naar de gemeente.
 • Na uw inschrijving krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig voor contact met de overheid. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van toeslagen.

U woont korter dan 4 maanden in Nederland

Als u korter dan 4 maanden in Nederland woont, hoeft u zich niet in te schrijven bij de gemeente. U laat zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP. U doet dit met uw adres in het buitenland. Dit heet de Registratie niet-ingezetenen (RNI).

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs;
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • documenten die bewijzen dat u hier woont. Bijvoorbeeld een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning;
 • officiële documenten uit uw tijd in het buitenland. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Let op: als deze documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, moeten ze eerst vertaald en gelegaliseerd worden. Doe dit voordat u naar Nederland komt; 
 • als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen, hebt u schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner van dat adres nodig;
 • als u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten naar Nederland komt, hebt u een bewijs van uitschrijving nodig;
 • indien van toepassing: uw geldige verblijfsvergunning of bewijs dat deze is aangevraagd.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken