HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • als u verhuist naar of binnen Weesp moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing;
 • online doorgeven met DigiD;
 • of persoonlijk aan de balie. Neem geldig legitimatiebewijs mee;
 • of schriftelijk met formulier en kopie legitimatiebewijs.

Online aanvragen  Afspraak maken 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u verhuist naar of binnen Weesp moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. De gemeente registreert dan de verhuisdatum die u vermeldt heeft op uw aangifte. Geeft u de verhuizing door na 5 dagen, dan wordt datum van ontvangst van de aangifte als verhuisdatum vastgelegd.
Verhuist u vanuit Weesp naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.

De verhuisaangifte:

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Let op! Als u samenwonend en niet gehuwd/geen geregistreerd partner bent, moet u ieder uw eigen verhuizing doorgeven.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw geldig legitimatiebewijs;
 • uw koop- of huurcontract.

Als u bij iemand gaat inwonen:

 • schriftelijke ondertekende toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner;
 • kopie van het geldige legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken