HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Verhuist u binnen of naar Weesp, dan moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Een verhuizing doorgeven kan online, aan de balie of schriftelijk.

Online

U kunt uw verhuizing online doorgeven met DigiD.

Online aanvragen
 

Persoonlijk

U kunt uw verhuizing persoonlijk doorgeven aan de balie van het Stadskantoor van Weesp.

Voor een persoonlijke verhuisaangifte moet u een afspraak maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken 
 

Post

U kunt uw verhuizing ook per post of per e-mail doorgeven. Hiervoor heeft u een formulier nodig, een kopie van de huurovereenkomst of koopakte, waaruit blijkt dat u de rechtmatige huurder of eigenaar bent en een kopie van uw legitimatiebewijs.

Download hier het formulier Aangifte adreswijziging (pdf).

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Als u verhuist naar of binnen Weesp moet u dat melden bij de gemeente. Dit kan tot uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. De gemeente registreert dan de verhuisdatum die u vermeld heeft op uw aangifte.

Geeft u de verhuizing later dan 5 dagen door? Dan wordt de datum wanneer de aangifte is ontvangen als verhuisdatum vastgelegd. 

Verhuist u vanuit Weesp naar een andere gemeente? Dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente.

U hoeft uw verhuizing niet door te geven aan uw vorige woonplaats. U wordt daar automatisch uitgeschreven als u zich in Weesp inschrijft.

Wanneer zelf doorgeven?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet of kan een ander dit doen:

  • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar die op hetzelfde adres wonen;
  • ouders voor kinderen ouder dan 16 jaar die op hetzelfde adres wonen;
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar;
  • de curator in het geval u onder curatele staat.

Woont u samen zonder huwelijk of partnerschap? Dan geeft u allebei apart uw verhuizing door (online, schriftelijk of bij het Stadskantoor). Ook is het mogelijk dat één van beiden de ander machtigt.

Machtiging

Woont u samen zonder huwelijk of partnerschap? Dan is het mogelijk dat één van beiden de ander machtigt. Ook in andere gevallen heeft u een schriftelijke machtiging nodig, bijvoorbeeld als u voor uw ouders de verhuizing doorgeeft. Ook bewoners van zorginstellingen kunnen het hoofd van de instelling machtigen.

Om iemand te kunnen machtigen moeten zowel de gemachtigde als de volmachtgever meerderjarig zijn. Van beiden moet een kopie van het legitimatiebewijs worden bijgevoegd.

Download hier de schriftelijke machtiging.

Inwonen

U gaat inwonen als u een (deel van een) woning betrekt die op naam staat van een hoofdbewoner. Wilt u zich inschrijven op dit adres, dan hebt u nodig:

  • ondertekende toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner
  • kopie van het geldige legitimatiebewijs van de hoofdbewoner

Beide documenten voegt u toe aan uw aanvraag (online, schriftelijk of bij het Stadskantoor).

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken