HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verkiezingen 2019

Verkiezingen 2019

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op 23 mei 2019 worden de verkiezingen van de leden van het Europees Parlement gehouden.

De stempassen voor de verkiezingen op 23 mei 2019 worden tussen 26 april en 10 mei bij u bezorgd. Als u na 10 mei 2019 nog geen stempas heeft ontvangen kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dit kan persoonlijk (via een afspraak) of online. Als u persoonlijk uw aanvraag doet, moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Bij online aanvragen heeft u DigiD nodig.

Een schriftelijke aanvraag en een aanvraag via DigiD voor een kiezerspas, vervangende stempas of volmachtsbewijs moet uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing door de burgemeester zijn ontvangen. Aangezien deze termijn voor de Europees Parlementsverkiezing dan echter op een zaterdag (18 mei) valt, wordt de termijn opgeschoven naar de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of erkende feestdag is. In dit geval kunnen dergelijke verzoeken dus tot en met maandag 20 mei worden ontvangen (artikel Z 12 Kieswet). Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas of vervangende stempas kan tot woensdag 22 mei 12.00 uur ’s middags worden gedaan.

U kunt online ook een kiezerspas of volmacht aanvragen.

Online aanvragen  Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Informatie over het uitbrengen van een stem bij verkiezingen.

Stempassen:

U kunt uw stempas voor de verkiezing Europees Parlement verwachten tussen 23 april en 10 mei 2019. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente als u deze stempassen na 10 mei nog niet heeft ontvangen.

Stembureaus Gemeente Weesp

1 Stadhuis, Nieuwstraat 41
2 Gebouw Papelaan 99, Papelaan 99
3 De Hogeweyk, Heemraadweg 1
4 Vechtstedecollege, Amstellandlaan 1
5 Brede school Kors Breijer, Papelaan 122a
6 Verzorgingshuis Oversingel, Hugo  de Grootlaan 30
7 Sporthal Aetsveld, Mr. C.J. Kooimancentrum 17
8 Sporthal Aetsveld, Mr. C.J. Kooimancentrum 17
9 Brandweerkazerne, Aetsveldselaan 65
10 Svala auto (Volvogarage), Nijverheidslaan 1

De stembureaus zijn toegankelijk voor iedereen.
De stembureaus zijn op 23 mei 2019 geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. 

De locaties en voorwaarden voor het aanplakken van verkiezingsposter vind u in het overzicht verkiezingsborden.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw stempas, kiezerspas en eventueel volmachtbewijs;
 • uw paspoort of identiteitskaart (maximaal 5 jaar verlopen);
 • bij een onderhands volmachtbewijs ook een kopie indentiteitsbewijs van de volmachtgever.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

 • Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente of openbaar lichaam stemmen. U kunt de kiezerspas persoonlijk aanvragen op het gemeentehuis. Dit kunt u uiterlijk doen op de dag voor de verkiezingen vóór 12.00 uur. Als u gaat stemmen neem dan naast uw kiezerspas ook uw geldig legitimatiebewijs mee. U kunt met dit formulier uw kiezerspas schriftelijk aanvragen. Na invullen opsturen naar de gemeente waar u ingeschreven staat. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 in het bezig zijn van de gemeente. 
 • Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen.
  Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen, dan hoeft u dit formulier niet  te gebruiken. U kunt dan de ander voor u laten stemmen door dat op de achterzijde van uw stempas in te vullen. U ontvangt uw stempas ongeveer twee weken voor de verkiezingen. Is dat te laat, bijvoorbeeld omdat u in het buitenland bent, dan kunt u dit formulier gebruiken (uiterlijk 15 maart 2019).
  U kunt dit formulier ook gebruiken als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven. Vult u dit formulier in, dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt.
 • Stemmen als u tijdelijk in het buitenland bent, maar wel staat ingeschreven in Nederland.
 • Stemmen als u niet in Nederland woont gaat via registratie in gemeente Den Haag

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391
E-mail:
Social media

Openingstijden

Afspraak maken