HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verkiezingen, een ander machtigen

Verkiezingen, een ander machtigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • u kunt iemand anders machtigen om voor u te stemmen;
 • wilt u een kiezer uit dezelfde gemeente machtigen: geef dit aan op de achterkant van uw stempas;
 • wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen: u moet dit schriftelijk of online aanvragen;
 • een gemachtigde mag niet meer dan 3 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen;

 • Bij online aanvraag moeten zowel de volmachtgever als de gemachtigde inloggen met DigiD.

Online aanvragen Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • een gemachtigde mag niet meer dan 3 volmachten aannemen. Ook moet hij de volmachtstem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen;
 • de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen naar het stembureau;
 • bij gemeenteraadsverkiezingen: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen;
 • bij een gemeentelijk referendum: U kunt alleen iemand uit dezelfde gemeente machtigen;
 • bij Provinciale Statenverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit een gemeente in dezelfde provincie;
 • bij Tweede Kamerverkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente;
 • bij Europese verkiezingen: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente;
 • bij waterschapsverkiezingen: U kunt alleen iemand machtigen uit uw eigen waterschap;

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Iemand machtigen die in dezelfde gemeente woont

U vult de achterzijde van uw stempas in. U en de gemachtigde moeten allebei ondertekenen. Geef de gemachtigde altijd een kopie van uw identiteitsbewijs mee.

Iemand machtigen die in een andere gemeente woont

U stuurt een aanvraag voor een volmacht naar de gemeente waar u woont. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. Mocht deze dag op een zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn, dan wordt de termijn opgeschoven naar de eerstvolgende werkdag. U en de gemachtigde moeten de aanvraag allebei ondertekenen.

Bij online aanvragen moeten de volmachtgever en de gemachtigde beide inloggen met DigiD. Dit kunt u tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing doen. Mocht deze dag op een zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn, dan wordt de termijn opgeschoven naar de eerstvolgende werkdag.

De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd. De gemachtigde krijgt een volmachtbewijs toegestuurd.

Welke regels gelden er?

 • Iemand mag voor de komende Tweede Kamer-verkiezing door maximaal 3 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 4 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 3 anderen.
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

U moet meenemen:

 • legitimatiebewijs;
 • stempas.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken