HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • een bewijs van goed gedrag;
 • aanvragen op afspraak;
 • neem geldig legitimatiebewijs mee (bij machtiging ook van gemachtigde);
 • volledig ingevuld aanvraagformulier (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
 • betalen bij aanvragen.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u gaat werken of bij emigratie.

Hoe aanvragen:

 • persoonlijk in de gemeente waar u ingeschreven staat in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP);
 • als u uitgeschreven bent uit de BRP, dan moet u de VOG rechtstreeks aanvragen via de website van Justis;
 • u kunt ook een ander machtigen (met een schriftelijke machtiging).

Gratis VOG voor vrijwilligers:

Vrijwilligersorganisaties die met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking werken, kunnen een gratis VOG krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • volledig ingevuld aanvraagformulier (dit krijgt u meestal van uw werkgever);
 • geldig legitimatiebewijs (bij machtiging ook van gemachtigde);
 • gaat u emigreren of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Verklaring omtrent het gedrag ( VOG )  € 41,35

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken