HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verklaring onder ede of belofte

Verklaring onder ede of belofte

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • een verklaring onder ede of belofte legt u af als u niet in staat bent om officiële documenten (bijvoorbeeld: geboorteakte, huwelijksakte), te overleggen of dit in redelijkheid niet van u kan worden verlangd;
 • de gemeente gaat deze verklaring eerst met u voorbereiden;
 • maak voor deze voorbereiding een afspraak.

Afspraak maken

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De aanleiding voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

 • uw eerste inschrijving bij de gemeente;
 • een verzoek van u om gegevens op te nemen;
 • een intern gemeentelijk verzoek.

De gemeente weigert de gegevens uit uw verklaring op te nemen als:

 • de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen;
 • de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde;
 • er al een officieel document is (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden);
 • er een ander document is waaruit de gegevens blijken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Heeft u niet zo’n officieel document, dan onderzoekt de gemeente eerst of er een ander document is waaruit de gegevens blijken:

 • is er een ander document: de gemeente neemt de gegevens op;
 • is er geen ander document: u kunt een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. Daarna bekijkt de gemeente of dit voldoende is om uw gegevens op te nemen.

U legt een verklaring onder ede of belofte af voor een ambtenaar die door de gemeente wordt aangewezen. U kiest zelf of u de eed of de belofte wilt afleggen. De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”De ambtenaar stelt uw verklaring op schrift. Als u de Nederlandse taal niet machtig bent, kunt u gebruik maken van een beëdigde vertaler/tolk. Ten slotte ondertekent u het document. De gemeente zal een verklaring onder ede of belofte met u moeten voorbereiden. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Verplichting brondocument

Het afleggen van een beëdigde verklaring ontslaat de burger niet van zijn verplichting een sterker brondocument uit het land van herkomst te tonen. Met andere woorden: kunt u weer op bezoek naar uw eigen land, dan bent u nog steeds verplicht om voor de juiste documenten te zorgen waaruit blijkt waar en wanneer u bijvoorbeeld bent geboren, wat uw nationaliteit is of u bent getrouwd en met wie. Neem van te voren contact met de gemeente op wat u precies moet doen in verband met het legaliseren van documenten. De gemeente streeft altijd naar een zo sterk mogelijk brondocument. U bent als burger verplicht dat uw gegevens zo nauwkeurig mogelijk in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • uw geldig legitimatiebewijs;
 • documenten waaruit het feit of gegeven blijkt waarover u de verklaring gaat afleggen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Nieuwstraat 70a
1381 BD  Weesp

Tel: (0294) 491 391

Belastingen tel: (020) 255 4800

E-mail: info@weesp.nl

Social media

Openingstijden

Afspraak maken